taalvisite-nieuw


Taalvisite

DOK werft en traint vrijwilligers om vijftien weken lang ‘op visite’ te gaan bij een gezin. Zij lezen de kinderen (interactief) voor en ondernemen allerlei taalactiviteiten. Ook de ouders worden gestimuleerd om hun kind te helpen en samen de weg naar DOK te vinden. Hierdoor worden de kansen voor de kinderen op school, de arbeidsmarkt en in de maatschappij groter.

Taalvisite+

Taalvisite+ is een traject voor ouder én kind met als inzet het stimuleren van taalontwikkeling en het bevorderen van het leesplezier van het kind door óók te investeren in de taal- en leesvaardigheid van de vaak laaggeletterde ouders. Ouders worden geholpen hun eigen (taal)vaardigheden te verbeteren en leren over de taalontwikkeling van hun kind en over de activiteiten op school en hoe zij hieraan kunnen bijdragen.Taalvisite+ maakt gebruik van de methode Taal voor Thuis van Stichting Lezen en Schrijven.


vrijwilligers

Bij Taalvisite en Taalvisite+ helpen vele enthousiaste vrijwilligers kinderen en hun ouders hun taalachterstand te verkleinen. De betrokkenheid van deze vrijwilligers maakt van Taalvisite een groot succes! Benieuwd naar ervaringen van onze vrijwilligers?

ervaringen vrijwilligers

startpakket voor bibliotheken

DOK bundelde kennis en ervaring en stelde een praktisch startpakket op, zodat ook collega-bibliotheken eenvoudig Taalvisite kunnen opzetten binnen de eigen gemeente.

meer over het startpakket