Bekwamer voor de klas

Bekwamer voor de klas is een webinar-reeks speciaal voor zzp-kunstvakdocenten die werken in het basisonderwijs of kunstlessen verzorgen voor kinderen in de vrije tijd. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Het doel van de bijeenkomsten is bijdragen aan de kennis en vaardigheden met betrekking tot:

  • het voorkomen van en omgaan met gedragsproblemen bij leerlingen;
  • het lesgeven aan een cultureel diverse groep;
  • het lesgeven in het speciaal onderwijs.

Diversiteit en inclusie en het geven van kunstlessen

De eerste 2 webinars gaan over inclusief lesgeven. De deelnemers krijgen de mogelijkheid om op zoek te gaan naar eventuele 'blinde vlekken' in hun lesprogramma's en lesopzet. Met elkaar zoeken we naar alternatieven en mogelijkheden. De opdracht tussen deze twee webinars in geeft je de mogelijkheid om iets uit te proberen in de praktijk. Geen les vanuit de theorie, maar een leertraject waarbij uitwisseling, reflectie en inspiratie centraal staan.

Doelgroep: Zzp-kunstvakdocenten die werken in het primair onderwijs of kunstlessen geven aan groepen kinderen in de vrije tijd.

Wanneer: donderdag 19 mei en donderdag 23 juni
Tijd: 16.00 – 18.00 uur
Waar: online via Zoom
Maximumaantal deelnemers: 30
Trainer: Ben Hekkema
Kosten: geen
Vereist: aanwezigheid bij beide webinars

Start
Ben Hekkema wil vooraf graag een beeld krijgen van de groep deelnemers. Hij vraagt je daarom om van tevoren een onlinedocument in te vullen en dat aan hem te sturen. Dit mag anoniem.

Webinar 1 
donderdag 19 mei, 16.00 - 18.00 uur
Inleiding over uitsluitingsmechanismen en inclusiviteit, uitwisseling van ervaringen, ideeën en vragen. Zelf te formuleren opdracht om tussen webinar 1 en 2 iets 'uit te proberen in de klas'.

Opdracht
eigen tijd, tussen webinar 1 en webinar 2

Webinar 2 
donderdag 23 juni, 16.00 - 18.00 uur
Terugblik op webinar 1, reflectie op de opdracht. Uitwisseling van ervaringen: korte presentaties en verzamelen van de opgedane inzichten.

De inschrijving is inmiddels gesloten

Aanvullende informatie

Elk kind is anders, elk kind heeft zijn eigen mogelijkheden en beperkingen. Zichtbare of onzichtbare. Elk kind neemt een eigen cultuur, eigen ideeën, verlangens en behoeften mee in de groep. Het is belangrijk om daar aandacht aan te geven. Maar hoe doe je dat in een grote, diverse groep en in een beperkte tijd? Het begint met bewustwording en observatie. Wie zitten in je klas? Ben jij je bewust van de verschillen, de overeenkomsten en de mogelijkheden van elk kind, en van de groep? Hoe kom je daar achter? Wat werkt wel en wat niet in hoe je je lessen aanbiedt? Welke alternatieven zijn er? Op deze vragen gaan we proberen praktische antwoorden te formuleren en we gaan nieuwe ideeën in de praktijk toetsen.

Kunstvakdocenten en groepsleerkrachten zijn hoogopgeleid en vertegenwoordigen vaak een bepaalde groep in de Nederlandse samenleving. Voor kunstvakdocenten geldt dat ze daarnaast ook nog, via selectie, tot een groep behoren met een bepaalde ‘set’ aan eigenschappen die hen bijzonder geschikt maakt voor hun vak (talent, aanleg, bepaalde fysieke, mentale en cognitieve eigenschappen). Deze selectie kan ertoe leiden dat er ‘blinde vlekken’ zijn: zaken waarvan je je niet bewust bent en die ertoe leiden dat jouw passie voor het kunstvak niet op de meest effectieve wijze aankomt bij de leerling.

Trainer Ben Hekkema

Ben Hekkema (1962) leeft voor kunst en educatie. Na een carrière als danser en acteur in de jaren 90 heeft hij gewerkt in allerlei management- en consultancyfuncties. Op dit moment werkt hij o.a. als trainer, moderator, docent en coach voor mensen uit de creatieve sector en de onderwijs- en kunstwereld. Dat doet hij bijvoorbeeld voor het Conservatorium van Amsterdam, Cultuur+Ondernemen, PleinC, LKCA, HART Haarlem en Mocca Amsterdam. Daarnaast werkt hij voor Cre8 East Africa, een organisatie die projecten en trainingen organiseert met jonge kunstenaars in Kenia, Oeganda, Rwanda en Tanzania.
Diversiteit en inclusie liggen hem na aan het hart. De interculturele projecten waaraan hij heeft deelgenomen zijn moeilijk te tellen, kijk vooral eens op zijn website benhekkema.nl. Ben heeft gewerkt in Nederland en Oost-Afrika. Hij is blij dat het gesprek over gelijke kansen nu op heel veel terreinen gevoerd wordt en zet zich graag in voor de vertaalslag naar de praktijk.