kunstklik-poprogrammaoverzicht

Elke groep volgt twee KUNSTklik-programma's per jaar binnen de disciplines muziek, dans, theater, beeldende kunst, literatuur, mediakunst en erfgoed. 

praktische informatie

Wat je moet weten als je inschrijft op het aanbod en voor het volgen van het programma.

contact

Voor vragen over het programma kun je contact opnemen met DOK Kunst- en Cultuureducatie. Indien gewenst kunnen we het programma persoonlijk toelichten op school.

Telefoonnummer (Sophia Alspeer): 06-426 53 118


driejarenplan

Het programma is samengesteld volgens een driejarenplanning waarbij alle disciplines aan bod komen. Leerlingen komen in hun schoolloopbaan minimaal twee keer met alle disciplines in aanraking. 

deelnemende scholen

KUNSTklik is er voor alle Delftse scholen voor basis- en speciaal onderwijs. De scholen zijn ingedeeld in een van de twee KUNSTklik-programma's.

partners

Kennismaken met de eigen culturele omgeving is een belangrijk doel van KUNSTklik. Voor het programma werken we dan ook intensief samen met andere culturele instellingen, zoals Theater de Veste en Museum Prinsenhof Delft.


kenmerken

  • Participatie: Alle groepen van de school nemen deel.
  • Planning: De programmaopbouw is jaren tevoren bekend, zodat KUNSTklik in het schoolwerkplan kan worden opgenomen. Het programma wordt vóór de zomervakantie bekendgemaakt. Dit stelt je in staat de onderdelen in het activiteitenplan op te nemen.
  • Kennismaking: De leerlingen maken kennis met alle kunstdisciplines en bezoeken Delftse kunst- en erfgoedinstellingen.

kerndoelen

De programmaonderdelen van KUNSTklik voldoen aan de kerndoelen voor kunstzinnige oriëntatie:

  • Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 
  • Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
  • Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van erfgoed.

financiering

Het programma wordt bekostigd uit de gemeentebegroting en de leerlingbijdragen via de schoolbesturen.