kunstklik-poprogrammaoverzicht

Elke groep neemt deel aan twee Kunstklikprogramma's per jaar binnen de disciplines muziek, dans, theater, beeldende kunst, literatuur, mediakunst en erfgoed. Let op: er is dit jaar gekozen voor een nieuwe programmeringsvorm!

praktische informatie

Wat je moet weten als je je inschrijft en voor het volgen van het programma.

contact

Voor praktische vragen kun je contact opnemen met coördinator Sophia Alspeer via 06 - 426 531 18 of kunstklikpo@dok.info.

Neem voor inhoudelijke vragen contact op met projectleider Eva Willems-Hirsch: 06 - 344 753 14.


waarom kunst- en cultuureducatie

Kunst- en cultuureducatie draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en aan de ontwikkeling van hun creatief vermogen: zij leren betekenis geven aan wat ze maken en meemaken, leren communiceren in ‘de taal’ van de kunsten en het vergroot hun begrip voor cultuur en andere culturen. Kinderen groeien daardoor op tot meer zelfbewuste, kritische en zelfstandige jongvolwassenen met een breed palet aan vaardigheden.

deelnemende scholen

Kunstklik is er voor alle Delftse scholen voor basis- en speciaal onderwijs. We zijn er dan ook trots op dat bijna alle scholen meedoen. Vanwege de logistieke uitvoer zijn de scholen verdeeld over twee Kunstklikgroepen.

partners

Kennismaken met de eigen culturele omgeving is een van de belangrijkste doelen van Kunstklik. Voor het programma werken we dan ook intensief samen met Delftse en nationale culturele instellingen.


kenmerken

  • Participatie: Het programma is voor alle basisscholen en groepen in Delft.
  • Planning: Het nieuwe programma wordt elk jaar ruim voor de zomervakantie bekendgemaakt. Dit stelt je in staat om alles te bespreken met je team en de onderdelen in het activiteitenplan op te nemen. 
  • Kennismaking: De leerlingen maken kennis met alle kunstdisciplines en erfgoed. Ook bezoeken ze meerdere Delftse kunst- en erfgoedinstellingen.

kerndoelen

De programmaonderdelen van Kunstklik voldoen aan de kerndoelen voor kunstzinnige oriëntatie zoals beschreven door de SLO:

  • Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. 
  • Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
  • Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van erfgoed.

financiering

Het programma wordt bekostigd uit de gemeentebegroting en de leerlingbijdragen via de schoolbesturen.