praktische informatie

Kunstklikprogramma

Elke groep mag deelnemen aan twee Kunstklikprogrammaonderdelen per jaar. Het programma is opgebouwd uit verschillende kunstlessen, erfgoedonderwijs en bezoeken aan lokale culturele instellingen. Voor groep 1 t/m 8 is er één vast programma en kan er uit de twee overige programmaonderdelen gekozen worden. Daarnaast is er voor groep 7-8 de keuze om zich in te schrijven voor de theatervoorstelling Het Einde van het begin van het Einde. Deze voorstelling kon wegens de coronamaatregelen niet doorgaan in schooljaar 2020-2021 en is daarom verplaatst naar dit schooljaar. 

Er is beperkte ruimte voor de keuzeonderdelen beschikbaar. Het kan dus zijn dat een bepaald programmaonderdeel vol is. Je kunt je dan alleen voor het andere keuzeonderdeel inschrijven. Het programma is ingericht op beschikbare plaatsen voor alle scholen. Iedere groep krijgt dus gegarandeerd twee programmaonderdelen per jaar.

Scholen voor speciaal onderwijs kunnen in overleg met het Kunstklikteam bekijken in hoeverre het programma passend is en onderzoeken waar de beste aansluiting is. Scholen met bezwaren tegen een programmaonderdeel op grond van levensbeschouwing hebben uiteraard dezelfde mogelijkheid.

Groepsindeling

De programma's zijn ontwikkeld voor de combinatiegroepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Is er op de school een andere indeling van groepen? Vermeld dat dan bij de inschrijving. Uit ervaring weten we dat de programma's vaak te moeilijk zijn voor een lagere groep dan is aangegeven. Hoger is meestal geen probleem. 

Busvervoer

Bij het Kunstklikprogramma wordt busvervoer aangeboden voor groep 1 t/m 6. De groepen 7 en 8 komen lopend of op de fiets. Wij verzoeken ook lagere groepen die lopend of met de fiets kunnen komen geen gebruik te laten maken van het busvervoer. Met de busmaatschappij zijn afspraken gemaakt over de opstapplaatsen. Het is belangrijk dat deze afspraken over de opstapplaatsen nageleefd worden. Indien je hier toch een wijziging in wilt, neem dan contact met ons op en niet met de busmaatschappij. 

Wijziging

Indien om dringende redenen het rooster gewijzigd moet worden, kun je uiterlijk 14 dagen van tevoren met ons overleggen of dit mogelijk is. 

Deelname en annulering

De activiteiten van KUNSTklik kosten geld. Ook het busvervoer. Wij verzoeken daarom dringend op tijd contact met ons op te nemen als je niet aan een geplande activiteit kunt deelnemen. Wegblijven zonder tijdige afmelding maakt ons genoodzaakt de gemaakte kosten in rekening te brengen bij je school. 

Verzekering

De verzekering van de leerlingen, ook tijdens het busvervoer, is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de school. Nadere inlichtingen hierover zijn te verkrijgen bij de Afdeling Samenleving van de Gemeente Delft.

Gedrag leerlingen

Ook dit jaar vinden er verschillende bezoeken plaats buiten de school. Zo bezoeken de leerlingen onder andere het Museum Prinsenhof Delft, Theater de Veste, culturele instelling Radius en expositieruimte 38CC. Bij museum- en theaterbezoek horen gedragsregels. Deze staan duidelijke beschreven in de informatie die je vooraf aan het bezoek van ons ontvangt. Wij verwachten dat de leerkrachten de regels op school met de leerlingen doornemen en er tijdens het bezoek op toezien dat ze worden nageleefd.

Evaluatie

Het programma-aanbod is met grote zorg en aandacht samengesteld. Als er opmerkingen zijn over de inhoud of de kwaliteit van programmaonderdelen, dan horen wij dit graag. Daarom sturen we na elke activiteit een kort evaluatieformulier. We waarderen het enorm als deze ingevuld aan ons geretourneerd worden. Naast verbeterpunten ontvangen we natuurlijk ook graag positieve reacties. De adviseurs nemen minimaal éénmaal per jaar contact op met de scholen voor een mondelinge toelichting op de beleving van het programma.  

Contact

Voor vragen over het programma kun je contact opnemen met het Kunstklikteam. Indien gewenst kunnen we het programma ook persoonlijk toelichten op school.

Neem voor praktische vragen contact op met coördinator Sophia Alspeer: 06-426 53 118 of kunstklikpo@dok.info.
Neem voor inhoudelijke vragen contact op met projectleider Eva Willems-Hirsch: 06- 344 75 314.

Meer informatie