Ik word donateur voor 1 jaar of langer

  • Maandelijks € 3,50
  • Per kwartaal € 10,50 
  • Jaarlijks € 42,-

Feiten

• Van elke groep 8 verlaten twee kinderen de basisschool met onvoldoende leesvaardigheid (niveau groep 6)

• 13,8% van de 15-jarige leerlingen in Nederland heeft grote moeite met het begrijpen van hun schoolboeken.

• 43% van laaggeletterden is niet actief op de arbeidsmarkt.

Bronnen: Pharos.nl, Stichting Lezen en Schrijven en Kees Vernooy (autoriteit op het gebied van effectief leesonderwijs)

Ik wil een zelfgekozen bedrag overmaken

Bepaal zelf uw bijdrage en betaal gemakkelijk via iDeal of Paypal.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt eerste donateur Taalvisite

Zichtbaar resultaat

In 2015 bereikten we met 77 getrainde vrijwilligers 88 gezinnen en 137 kinderen die individuele aandacht nodig hadden.

De lees- en spreekvaardigheid van alle deelnemende kinderen is met behulp van Taalvisite in slechts een aantal maanden aanzienlijk toegenomen. Ze hebben meer zelfvertrouwen en zij lezen met plezier. Dit komt de taalontwikkeling weer ten goede. Daar doen we het voor!