21st century skills-aanvraag voor M=T+R gehonoreerd

Gepubliceerd op: 2 mei 2018 20:17

De afdeling Educatie van DOK Delft heeft samen met Hanzehogeschool Groningen een 21st century skills-aanvraag gedaan voor het ontwikkelen van een coachingsprogramma voor leerkrachten voor het project Muziek = Taal + Rekenen. De commissie van Regieorgaan SIA heeft deze aanvraag gehonoreerd en beoordeeld als positief en relevant.

M = T + R is een project waarbij DOK Delft, in samenwerking met kunstenaar Wolf Brinkman en drie basisscholen, onderzoekt hoe muziek kan bijdragen aan het leerproces van taal en rekenen. Door onderzoekend leren ontdekken kinderen de bouwstenen waar zowel muziek, taal en rekenen uit zijn opgebouwd, namelijk: patronen, ritme en symbolentaal. Kinderen ontwikkelen overstijgende vaardigheden (21st century skills) en ervaren op deze manier hoe leuk het kan zijn om met taal en rekenen bezig te zijn.

De commissie van Regieorgaan SIA: “De kennis uit de onderzoeksgroep kunsteducatie van de Hanzehogeschool Groningen wordt ingezet om via muziek aan taal en rekenen te werken. Deze vernieuwing is ontwikkeld door kunstenaar Wolf Brinkman en goed te implementeren in het basisonderwijs. Het voorstel levert een interessante samenwerking op en de inzichten zijn waarschijnlijk direct toepasbaar. De commissie adviseert de aanpak van videofeedback en bijbehorende analysemethode beter uit te werken tijdens de uitvoering van het project”.

Voor het ontwikkelen van het coachingsprogramma breiden we onze samenwerking uit met Freinetschool Delft, Evert B. Boele, Lector Kunsteducatie van Hanzehogeschool Groningen (en bijzonder hoogleraar Cultuurparticipatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) en Ellen de Vugt, docent en onderzoeker bij de opleiding Pabo van Hogeschool Rotterdam. De kennis en ervaring van de Talentenkrachtaanpak staan model voor dit te ontwikkelen coachingsprogramma, die video-interaction coaching als methode gebruikt voor Wetenschap & Technieklessen.

Waarom M = T + R?

Met M = T + R kunnen we muziek toegankelijk maken voor álle leerkrachten en leerlingen in Delft. Juist voor kinderen op scholen die alle prioriteit geven aan taal en rekenen, kunnen we van grote betekenis zijn. Daarnaast is voor leerkrachten de drempel om meer met muziek te doen in de klas vaak heel hoog.

In dit programma ervaren leerlingen en leerkrachten geen drempel om mee te doen, omdat muziek benaderd wordt als ‘georganiseerd geluid’. Er is geen ervaring met muziek vereist om de lessen te geven of om mee te doen aan deze lessen. De lessen zijn voor iedereen en de betrokkenheid van de leerlingen bij de lessen is opvallend hoog. M = T + R draagt hiermee op unieke wijze bij aan een belangrijke ambitie uit het nieuwe Onderwijsbeleid van de Gemeente Delft: ‘Iedereen doet mee’. Daarnaast kunnen we met M=T+R een landelijke voorbeeldfunctie vervullen voor een unieke manier van werken vanuit de samenhang tussen muziek, taal en rekenen.

Meer informatie over M = T + R: https://cultuurhelden.nl/muziek-taal-rekenen/
Afbeelding: Tekening van M = T + R les door Jenna, groep 5/6 de Bonte Pael Delft