Bezuinigingen bij DOK

Gepubliceerd op: 23 september 2021 12:10

Begin dit jaar werd bekend dat DOK flink moet bezuinigen. De gemeente Delft heeft namelijk een groot tekort op haar begroting. In dit nieuwsbericht lees je wat de gevolgen zullen zijn voor DOK en haar dienstverlening.

Wat is er aan de hand?

DOK is voor een groot gedeelte afhankelijk van subsidie van de gemeente. De hoogte van deze subsidie bepaalt onder andere hoeveel uren we open zijn, de grootte van onze collectie en het aantal medewerkers. Maar ook de hoogte van het abonnementsgeld, de bijdrage die wij kunnen leveren aan taal- en cultuureducatie, bibliotheken op school (Vindplaatsen) en hoe wij onze rol als 'plek voor iedereen’ kunnen vervullen hangen af van de hoogte van de gemeentelijke subsidie.

Minder subsidie

De gemeente heeft bepaald dat de subsidie aan DOK per 2023 een heel stuk minder wordt. Om deze reden hebben wij een reorganisatieplan moeten opstellen. Gelukkig hoeven wij niet alles in één keer te veranderen. Er is tot april 2023 tijd om alle onderdelen van het reorganisatieplan door te voeren en begin 2024 moet de hele reorganisatie zijn afgerond.

Wat nu?

Bij eerdere bezuinigingen in 2011 zijn al een aantal organisatieonderdelen afgestoten en is de dienstverlening verminderd. Zo hebben we ons filiaal Tanthof gesloten, zijn we gestopt met de kunstuitleen, is taaleducatie in het voortgezet onderwijs verdwenen, hebben we de volwassenen-collectie verkleind en zijn onze openingstijden aangepast.

Dit keer hebben we ervoor gekozen om de bezuinigingen over de hele organisatie te verdelen. Dat betekent dat er binnen heel DOK veel minder mensen minder uren kunnen werken. We stoten dus geen onderdelen af. Wij bezuinigen vooral op de service en de mankracht binnen DOK. Er wordt minder gesneden in bijvoorbeeld DOK Voorhof, vanwege de grote waarde in de wijk en de strijd tegen laaggeletterdheid.

We willen en kunnen op deze manier aan onze (wettelijke) verplichting als Openbare Bibliotheek blijven voldoen.

Waarop gaat DOK bezuinigen?


OPEN

De openingstijden van DOK in OPEN blijven hetzelfde, maar de aanwezigheid van medewerkers van DOK in OPEN zal in de komende jaren afnemen. Dat betekent dat er minder ruimte voor advies en persoonlijk contact met onze bezoekers zal zijn.

DOK Voorhof
DOK Voorhof speelt een belangrijke rol in het bereiken van kwetsbare (jonge) Delftenaren en de ondersteuning van de scholen in de omliggende wijken. Hierom worden er bij DOK Voorhof geen bezuinigingen doorgevoerd.

Activiteiten
Er komen minder activiteiten bij OPEN en bij DOK Voorhof. Alleen bibliotheekactiviteiten zoals die rondom de Kinderboekenweek en de Leesweken worden nog georganiseerd. De OPEN Zondagen zullen niet terugkeren en wij kunnen niet altijd meer aansluiten bij verschillende Delftse initatieven.

Vindplaatsen
Op vijftien Delftse scholen kunnen kinderen boeken lenen bij een 'Vindplaats'. Een schoolbibliotheek waar medewerkers van DOK ondersteuning geven aan kinderen die wel wat hulp kunnen gebruiken bij het lezen of bij de Nederlandse taal. Wanneer hier minder geld voor beschikbaar is zullen sommige leerlingen nét dat steuntje in de rug missen om het plezier in lezen ontdekken.

Taalhuis
Het Taalhuis is een informatiepunt in DOK Voorhof voor iedereen die (beter) Nederlands wil leren spreken, lezen en schrijven en voor ouders die hun kind graag zouden willen voorlezen. Het Taalhuis ondersteunt de inwoners van Delft in hun taalontwikkeling zodat zij allemaal aan de samenleving mee kunnen doen. Het is ook een ontmoetingsplek waar Delftenaren elkaar vanuit verschillende achtergronden en culturen leren kennen, begrijpen en inspireren. Het Taalhuis zal vanaf januari 2023 minder spreekuren kunnen draaien. Het Taalhuis heeft ook een collectie speciale boeken en materialen die taalcursisten tegen gereduceerd tarief kunnen lenen om de Nederlandse taal te leren. Er zal in de toekomst minder geld beschikbaar zijn om deze collectie te vernieuwen en uit te breiden.

DOK blijft leesplezier brengen

Voor ons staat voorop dat alle Delftenaren een goede bibliotheek verdienen. Een die leesplezier brengt, inspireert, een ontmoetingsplek is en die een belangrijke rol speelt in de bestrijding van laaggeletterdheid. Wij blijven ons de komende jaren volop inzetten om heel Delft van mooie verhalen te voorzien.

Vragen?

Heb je nog vragen naar aanleiding van dit bericht? Je kunt ons altijd mailen op info@dok.info.