Drie jaar Cultuurhelden: uitreiking van Het Grote Cultuurheldenboek

Gepubliceerd op: 20 november 2016 22:39

Betrokken kunstdocenten en leerkrachten en directie van elf deelnemende basisscholen kwamen donderdag 17 november samen in Theater de Veste om drie jaar Cultuurhelden feestelijk af te sluiten, en een mooie start te maken voor de volgende vier jaar. Ook wethouder Ferrie Förster (Economie, Cultuur en Ruimtelijke ordening) was te gast: hij overhandigde de scholen Het Grote Cultuurheldenboek.

Cultuurhelden is een project waarbij kunst- en cultuureducatie een plek krijgt in het hart van het onderwijs. Kunstdocenten, leerkrachten en medewerkers kunst- en cultuureducatie van DOK Delft werken samen om met kunst te zorgen voor een effectiever, creatiever en interessanter leerproces voor kinderen.

Uitwisseling en ouderbetrokkenheid

Centraal tijdens de bijeenkomst stonden de thema’s reflectie, leerlijnen, de rol van ouders, draagvlak bij het team en de vrijheid van leerlingen. Vragen van de deelnemende scholen werden vermengd met tips, ideeën en ervaringen van de andere deelnemers. Bijvoorbeeld hoe je ouders kunt betrekken bij de andere manier van werken waar Cultuurhelden voor staat, door samen te kijken en te reflecteren en door hen zelf te laten ervaren en ontdekken wat er gebeurt.

Het Grote Cultuurheldenboek
De afgelopen drie jaar is er veel kennis en ervaring opgedaan door de Cultuurhelden, en die is gebundeld in Het Grote Cultuurheldenboek. Wethouder Ferrie Förster overhandigde het boek aan de deelnemende scholen. Het boek laat onder andere zien wat Cultuurhelden heeft opgeleverd. Zo kreeg het begrip zwaartekracht betekenis door leerlingen een eigen choreografie te laten maken van een free run en door het bouwen van een knikkerbaan met de hele klas. En begrippen als bacterie, virus en besmettelijke ziekte kregen een andere lading bij het fotograferen van nieuwe ziektes met bijbehorende symptomen.

In het boek zijn prachtige foto’s en een overvloed aan lesideeën gebundeld, steeds volgens de opzet van Cultuurhelden: begin met een entree, een bijzondere manier om de klas op het andere been te zetten, geef de leerlingen bagage mee en daarna een creatieve opdracht. Leerlingen presenteren hun werk en tot slot reageren ze op hoe er gewerkt is en wat het heeft opgeleverd.

Cultuurhelden in Delft is een programma van het Fonds voor Cultuurparticipatie en de Gemeente Delft. Het team Kunst- en Cultuureducatie van DOK Delft voert het programma samen met de betrokken basisscholen uit. Met Cultuurhelden brengen deze drie cultuurpartners de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in praktijk.
Meer informatie: www.cultuurhelden.nl

Foto: Wethouder Ferrie Förster overhandigt Het Grote Cultuurheldenboek aan leerkrachten en directie van de elf Cultuurhelden-scholen. (fotografie: Kim Schonewille)