Feestelijke opening Taal-ladder bij De Bloesemboom

Gepubliceerd op: 18 februari 2016 17:09

Op maandagochtend 15 februari is bij kindercentrum De Bloesemboom van SKD Kinderopvang een vrolijk feestje gevierd in aanwezigheid van directeur Suzana Orlic en haar team, ouders en andere geïnteresseerden. De Bloesemboom is het eerste kinderdagverblijf in Delft dat deelneemt aan het project Taal-ladder van DOK. Het feestje was de officiële opening.

Tineke Kistemaker van DOK Educatie knipte samen met de kinderen een lintje door, waarmee het project officieel van start is gegaan. Peet Vermeulen was als ceremoniemeester aanwezig en praatte het geheel aan elkaar, waarna hij nog een vertelvoorstelling over Kikker en zijn vriendjes gaf. Er werd gedanst, gezongen en gegoocheld en er waren minitaartjes voor iedere aanwezige. Directeur Suzana Orlic is zeer verheugd met Taal-ladder: ‘Sinds het moment dat de boeken kwamen, zijn de kinderen er al mee in de weer. Ze bladeren erin, sjouwen ermee. We hopen dat we met z’n allen veel leesplezier zullen beleven.’

Maandag 22 februari is de opening van Taal-ladder in De Kindertuin, ook van SKD Kinderopvang. Hier wordt Taal-ladder ingericht voor de baby- en peutergroep én voor de oudere kinderen van de tussenschoolse (TSO) en buitenschoolse opvang (BSO).