Stem op DOK

Gepubliceerd op: 25 februari 2016 13:45

DOK besteedt veel aandacht aan taalontwikkeling en het bevorderen van lezen. Vooral bij jonge kinderen zien we hiervan grote effecten. Als zij al vroeg in aanraking komen met lezen, dan hebben zij daar hun hele leven profijt van. DOK is in aanmerking gekomen voor een donatie uit het ING Nederland Fonds.

Studies laten zien dat kinderen die al met een achterstand in hun woordenschat starten aan de basisschool, dat verschil vaak niet meer inlopen. Taal is de sleutel tot succes op school, op de arbeidsmarkt en voor participatie in de maatschappij. Taalvisite biedt deze sleutel. 

Taalvisite richt zich op het verkleinen van taalachterstand bij kinderen tussen de 2 en 12 jaar. Vrijwilligers gaan 15 keer een uur lang bij een gezin 'op visite'. Zij lezen de kinderen (interactief) voor en ondernemen allerlei taalactiviteiten. Ook de ouders worden gestimuleerd om hun kind te helpen. Meer over Taalvisite

Met de ‘Help Nederland vooruit’-campagne wil het ING Nederland Fonds het project Taalvisite een steuntje in de rug geven. Stem op leesbevordering, stem op DOK! 

De stemperiode is afgelopen op zondag 13 maart. Bedankt voor het stemmen, binnenkort wordt het resultaat bekend gemaakt!

U steunt waardevolle educatieprojecten
De educatieprojecten van DOK worden voor een groot deel betaald uit tijdelijke subsidies. DOK heeft gelukkig een warme samenwerking met bijvoorbeeld Fonds 1818 en het Fonds Kinderpostzegels. Deze projectsubsidies zijn echter altijd tijdelijk en kunnen niet structureel helpen bij de ondersteuning die veel Delftse kinderen nodig hebben.

Meer over educatieprojecten van DOK