Informatieavond Kentalis goed bezocht

Gepubliceerd op: 3 februari 2017 14:18

Soms gaat de taalontwikkeling van een kind niet genoeg vooruit, ondanks inspanningen van de omgeving. Het kind blijft nauwelijks spreken, spreekt slecht verstaanbaar of leert met hele kleine stapjes nieuwe woorden. Is er sprake van een taalachterstand of misschien wel van een taalontwikkelingsstoornis? Komt het doordat de ouders geen Nederlands spreken? Een orthopedagoog en logopedist van Kentalis kwamen woensdag 1 februari naar DOK om hierover te spreken tijdens de informatieavond voor leerkrachten, groepsleiding en vrijwilligers van DOK.

De leerkrachten en groepsleiding kwamen van verschillende basisscholen en peuterspeelzalen in Delft. Ook vrijwilligers van onder andere Taalvisite waren aanwezig.

De verschillen tussen een taalachterstand en een taalontwikkelingsstoornis werden besproken en de bezoekers kregen tips mee. Bijvoorbeeld over hoe je de interactie met kinderen kunt verbeteren, hen kunt uitnodigen te spreken, en hoe je hun taalaanbod kunt verrijken. Er werden veel voorbeelden gegeven, vaak aan de hand van filmpjes. Ook kregen de luisteraars kleine opdrachtjes om de opgedane kennis te verwerken.

Een thema dat vooral tot de verbeelding sprak was tweetaligheid. Is het bijvoorbeeld gunstig voor de taalontwikkeling als er thuis meerdere talen worden gesproken? Dat blijkt onder andere af te hangen van hoe goed de ouders de taal beheersen (spreek naar je kind alleen in een taal die je (redelijk) goed spreekt) en hoe de taal wordt aangeboden (duidelijkheid is voor het kind erg belangrijk: welke taal kan hij of zij bij wie of waar verwachten? Bijvoorbeeld vader spreekt de ene taal, moeder de andere taal. Of: op school is het Nederlands, thuis is het een andere taal, indien de ouders het Nederlands niet beheersen).

De avond bracht veel informatie en stof tot nadenken, en daarom zullen de aanwezigen de presentaties nagemaild krijgen. Met dank aan Kentalis voor deze informatieve bijeenkomst!