Burgemeester Marja van Bijsterveldt eerste donateur Taalvisite

Gepubliceerd op: 13 december 2016 10:45

Maandag 12 december was de lancering van het donatieproject ter ondersteuning van Taalvisite. De opkomst was groot onder vrijwilligers, leerkrachten en ook ouders en kinderen die al kennis hebben gemaakt met Taalvisite. Burgemeester Marja van Bijsterveldt zette haar handtekening als eerste donateur van het project.

Het Taalvisite-donatieproject is in het leven geroepen vanuit de behoefte om nog meer Delftse kinderen met een taalachterstand te kunnen helpen. Taalvisite bestaat inmiddels vijf jaar met hulp van diverse fondsen en werkt hiervoor nauw samen met Delftse scholen.

Maandag werd het belang van het terugdringen van taalachterstand in de regio nog eens onderstreept door Burgemeester Marja van Bijsterveldt. Als voorzitter van de Stichting Lezen en Schrijven en voormalig minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is zij een betrokken ambassadeur voor de Nederlandse taal. De aanwezige kinderen mochten met haar op de foto, nadat zij als eerste donateur van het project haar handtekening zette.

Schrijver Kader Abdolah schetste het belang van taal aan de hand van anekdotes uit zijn eigen leven. In een vol Leescafé in DOK Centrum luisterden de aanwezigen naar zijn verhaal over hoe hij zich 25 jaar geleden als politiek vluchteling de Nederlandse taal eigen maakte en schrijver werd.

De vraag naar Taalvisite is groot. Met het donatieproject stelt DOK belanghebbenden, bedrijven en particulieren in staat een bijdrage te leveren aan het terugdringen van taalachterstand in onze regio. De opbrengsten van het project gaan direct naar het opleiden van taalvrijwilligers.

Fotografie: Martien de Man

Gemist? Kijk het hier terug: