Medewerkers ​en directie DOK verslagen door bezuinigingsopdracht

Gepubliceerd op: 8 maart 2021 15:10

DOK moet de komende jaren fors bezuinigen. Het college van burgemeester en wethouders ​heeft aangegeven nog eens 400.000 euro op de subsidie aan DOK te willen gaan korten. Hiermee komt de bezuiniging op 680.000 euro vanaf 2020, 17% van de totale subsidie.

DOK moet de komende jaren fors bezuinigen. Het college van burgemeester en wethouders ​heeft aangegeven nog eens 400.000 euro op de subsidie aan DOK te willen gaan korten. Hiermee komt de bezuiniging op 680.000 euro vanaf 2020, 17% van de totale subsidie.

Bij ​iedereen die werkzaam is voor DOK komt dit ​hard binnen: “dit is de vierde bezuinigingsronde die we de afgelopen tien jaar meemaken” aldus directeur Margot Nicolaes. De laatste ronde was afgelopen jaar waarin we naast de gevolgen van corona 280.000 euro moesten bezuinigingen. Dat daar nu nog een aanzienlijk bedrag bovenop komt is onbegrijpelijk en door het college is niet doordacht ​wat voor een grote impact dit heeft op onze dienstverlening voor alle Delftse inwoners. De afgelopen jaren heeft DOK al flinke keuzes moeten maken: de vestiging in Tanthof werd gesloten, evenals de kunstuitleen en de muziek- en filmafdeling. Ook werd de focus verlegd van volwassenen naar de jeugd. En de verbouwing van het pand aan het Vesteplein heeft ons weliswaar het prachtige OPEN opgeleverd, maar ook het samen huisvesten met De VAK kwam voort uit een bezuinigingsopdracht. ​Ondanks deze eerdere maatregelen hebben we steeds een manier gevonden om door te gaan en onze dienstverlening kwalitatief in te richten, maar de rek is er nu uit.

Het is onvermijdelijk dat juist de mensen in Delft die ons het hardst nodig hebben door de bezuiniging worden geraakt: de kinderen met een taalachterstand en volwassenen die de Nederlandse taal onvoldoende vaardig zijn. Naast het uitlenen van boeken in de vestigingen OPEN en Voorhof is DOK actief ​binnen het onderwijs in Delft waar zij door middel van verschillende programma’s de ontwikkeling van de Delftse jeugd ondersteunt waardoor hun leersucces, creativiteit en kansen vergroot worden.​

Het nieuws heeft ons ​allemaal overvallen en daarom is het nog te vroeg om te zeggen wat we af moeten stoten om deze bezuiniging te realiseren. Bovendien moet de gemeenteraad ook nog met het voorstel instemmen. Wij hopen dat de preventieve, ondersteunende rol van DOK binnen cultuur, onderwijs en welzijn gezien en gewaardeerd wordt en dat de gemeenteraad dit meeneemt in hun keuze om deze bezuiniging vast te stellen.