Minister Arie Slob leest voor op Vindplaats De Oostpoort

Gepubliceerd op: 21 januari 2020 21:54

Woensdag 22 januari las minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) voor aan leerlingen van groep 1 en 2 in de Vindplaats van Jenaplanschool de Oostpoort in Delft. Hij las voor uit Moppereend. En voorlezen kan de minister heel goed, het was een megantisch succes! Slob opende hiermee de Nationale Voorleesdagen, waar in het hele land op scholen en in bibliotheken veel aandacht voor is. Ook op andere scholen in Delft wordt voorgelezen, onder andere door de burgemeester, wethouders en wijkagenten.

Met de landelijke campagne Nationale Voorleesdagen wordt extra aandacht gevraagd voor het belang van voorlezen en lezen. Op De Oostpoort kennen ze de voordelen van veel lezen al lang. Vijf jaar geleden, in januari 2015, openden zij in samenwerking met DOK een nieuwe bibliotheek in de school: de Vindplaats. De minister was onder de indruk van het schoolgebouw, de Vindplaats en de rijkdom aan boeken. Gerrie Haije, directeur van de school, over de start van de Vindplaats destijds: ‘Ik gunde de kinderen een plek in de school waar boeken en verhalen te ontdekken zijn en waar zij hun leeshonger kunnen stillen. Deze plek is met de Vindplaats gerealiseerd.’

Sinds het begin van dit schooljaar is er elke vrijdagochtend een vaste DOK-medewerker, Marjolein, in de Vindplaats aan het werk met een educatieprogramma voor groep 1 t/m 8. Het doel: het leesplezier vergroten en het lezen bevorderen. ‘En dat werkt goed’, aldus Gerrie. ‘Met de komst van Marjolein is de Vindplaats een levende bieb geworden. Dat werkt inspirerend voor onze leerlingen én de leerkrachten.’

Nationale Voorleesdagen in OPEN en DOK Voorhof
Er wordt niet alleen voorgelezen op scholen, wij hebben ook een uitgebreid programma in onze vestigingen! Van een meet & greet met de schrijver en de illustrator van Moppereend tot een knuffelslaapfeest en heel veel voorleesmomenten.