Nieuwe Vindplaats op Maurice Maeterlickschool

Gepubliceerd op: 13 september 2022 10:51

Op maandag 12 september openden we onze zestiende Vindplaats! Wethouder Karin Schrederhof knipte samen met onze directeur Yuri Matteman feestelijk het openingslint door. De Vindplaats wordt gefinancierd met middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs en is de eerste Vindplaats in Delft op het speciaal onderwijs.

Wethouder Karin Schrederhof is trots op de nieuwe bibliotheek op school. Zij zegt: ‘Van lezen word je niet alleen slim, het maakt je ook bij en rustig. Wat is het super fijn dat deze school zo’n mooie bibliotheek heeft!’

De Vindplaats op de Maurice Materlinckschool zit in de hal van de school. Op die manier kunnen ook leerlingen met een rolstoel er goed hun weg vinden. De schoolbibliotheek is voor de leerlingen van zowel het primair onderwijs op de school als het voortgezet onderwijs. Leerlingen uit het voortgezet onderwijs dragen er zorg voor dat de ruimte netjes wordt gehouden en ruimen de boeken op.

Over de Vindplaatsen van DOK

Een Vindplaats is een door DOK beheerde moderne en knus ingerichte schoolbibliotheek en biedt Delftse basisscholen ondersteuning bij het vergroten van de taalontwikkeling van leerlingen. Een vaste leesconsulent van DOK organiseert wekelijks een programma met activiteiten per klas: ze adviseert de leerlingen bij de keuze van een boek, promoot boeken en praat met ze over de collectie en over het belang van lezen. De Vindplaats is daarmee goed voor de leesbevordering en leesmotivatie van de leerlingen en dat heeft een positief effect op de ontwikkelingen van de kinderen en hun schoolresultaten.

Renate Boks, van de Maurice Maeterlinckschool, zegt over de nieuwe Vindplaats: ‘Onze Vindplaats is een plek waar voor al onze leerlingen een boek te vinden is dat ze meeneemt op avontuur!’

De Maurice Maeterlinckschool is de eerste in het bijzonder onderwijs. De Vindplaats werd gefinancierd met middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs: een programma waarmee de gemeente Delft het onderwijs helpt bij het wegwerken van achterstanden die leerlingen mogelijk hebben opgelopen tijdens de coronapandemie.