Opnieuw vier jaar steun voor Cultuurhelden

Gepubliceerd op: 5 februari 2017 20:27

Afgelopen donderdag werd bekend dat het Fonds voor Cultuurparticipatie het project Cultuurhelden nóg vier jaar steunt. In de komende periode leggen het Fonds en de gemeente allebei jaarlijks een bedrag in, wat DOK zal gebruiken om het creatief proces op de Cultuurhelden-scholen nog verder te versterken.

Cultuurhelden is een project waarbij kunst- en cultuureducatie een plek krijgt in het hart van het onderwijs. Kunst als integraal onderdeel zorgt namelijk voor een effectiever, creatiever en interessanter leerproces. Binnen Cultuurhelden werken leerkrachten, directie, kunstdocenten en medewerkers van DOK intensief samen. Inmiddels zijn er elf Cultuurhelden-scholen.

Bouwstenen
In het projectplan dat bij de fondsenaanvraag is ingediend is uitgegaan van een aantal bouwstenen. Zo willen we groeien naar 15 deelnemende basisscholen, waarbij elke school een coördinator toegewezen krijgt. Samen met de coördinator stelt een school vast hoe ze inzet op versterking van het creatief proces, bijvoorbeeld door trainingen voor de leerkrachten, samen lessen ontwikkelen en uitvoeren, ontwikkelcafés, Kunstenaar in de Klas en coaching on the job. Voor kennisdeling wordt ingezet op de website, de jaarlijkse netwerkbijeenkomst, masterclasses en coaching voor kunstdocenten en coördinatoren. Nieuw in deze regeling is de wens dat de kern van het creatief proces verspreid wordt over alle Delftse scholen. Dat doen we onder andere door een light-variant te ontwikkelen. Tot slot zet Cultuurhelden in op samenwerking met pabo’s en kunstvakopleidingen, om ook te investeren in de leerkrachten van de toekomst.

Feedback
Bij de beschikking heeft het Fonds feedback op de aanvraag toegevoegd. Uit de feedback blijkt vooral dat er een grote mate van vertrouwen is in de grondslag onder het creatief proces, de betrokkenheid van de scholen en de expertise die DOK in huis heeft. Er is veel enthousiasme over de diepgang van de trajecten en de hoeveelheid maatwerk die bij Cultuurhelden hoort. We zijn erg trots op de positieve reactie van het Fonds en kunnen niet wachten om onze mooie plannen te realiseren, zodat we over vier jaar vol tevredenheid terug kunnen kijken op een tweede succesvolle Cultuurhelden-periode.