Taalvisite niet meer gratis voor ieder kind

Gepubliceerd op: 12 december 2019 14:05

Met ingang van 1 januari 2020 is Taalvisite niet langer gratis voor ieder kind. Voor scholen/VVE-peuterspeelzalen die gelden ontvangen vanuit de subsidie Onderwijsachterstandenbeleid en voorschoolse voorzieningen blijft Taalvisite wel gratis.

scholen/VVE-peutersepeelzalen met subsidie

Voor scholen/VVE-peuterspeelzalen die gelden ontvangen vanuit de subsidie Onderwijsachterstandenbeleid en voorschoolse voorzieningen van de gemeente Delft blijft Taalvisite gratis. Zij kunnen in totaal 48 kinderen/gezinnen met een VVE-indicatie per jaar aanmelden.

overige scholen

Aan de andere scholen vragen wij vanaf januari een bijdrage per aanmelding. De bijdrage voor een Taalvisite (15 visites aan huis) is € 25,- inclusief btw. Dit bedrag wordt aan het einde van het schooljaar geïnd via de factuur van DOK Educatie. In totaal kunnen wij 25 kinderen/gezinnen per jaar plaatsen. Voor de aanmelding geldt dat het kind uit een kansarme omgeving komt en een taalachterstand heeft en moeite met lezen, zoals een lage woordenschat, moeite met zinsopbouw en/of begrijpend lezen, of een D- of E-score op groepsniveau.

nieuw programma

Kinderen die wel een taalachterstand in de Nederlandse taal hebben maar niet opgroeien in een kansarme omgeving, komen nu niet in aanmerking voor onze Taalvisites. Ook deze kinderen hebben baat bij goede extra begeleiding thuis bij het lezen. Voor deze leerlingen en gezinnen onwtikkelen we momenteel een nieuw programma. We houden je hiervan op de hoogte.

meer informatie

Weet je niet zeker of je school in aanmerking komt voor een gratis Taalvisite, laat het ons weten. Ook voor andere vragen kun je bij ons terecht via taalvisite@dok.info.