word cultuurheldschool

Gepubliceerd op: 4 september 2020 13:42

Er zijn weer veel basisscholen die willen deelnemen aan Cultuurhelden 2021-2024! Fijn voor de leerlingen dat de Delftse scholen cultuureducatie belangrijk vinden. Nog geen Cultuurheldschool en wil je meer weten en misschien wel deelnemen? Lees dan verder.

Cultuurhelden is de Delftse uitvoerder van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Het algemene doel van de regeling is het duurzaam versterken van de kwaliteit van cultuureducatie in het (basis)onderwijs, mede door samenwerking met de culturele sector. De manier waarop deze regeling door DOK wordt uitgevoerd, is een unieke, doordat we nooit werken met gestandaardiseerde programma's of leerlijnen. Al sinds 2013 werken we op maat om cultuuronderwijs te verankeren in het onderwijscurriculum van zoveel mogelijk Delftse basisscholen. Meedoen aan Cultuurhelden kan al heel laagdrempelig via een kennismakingstraject.

De projectleider en/of adviseur van Cultuurhelden gaat in gesprek met de school en het traject dat daaruit volgt, komt in dialoog tot stand. We zijn ervan overtuigd dat alleen op die manier duurzame ontwikkelingen plaatsvinden, omdat ze goed aansluiten bij de onderwijsvisie, de cultuur en de culturele omgeving van de school. Ieder traject is daarom anders, want iedere school is uniek. Juist omdat de leerkrachten actief meedenken en mee-ontwikkelen, ervaren zij verantwoordelijkheid voor en eigenaarschap van het traject.

Bij deelname wordt besproken in welke ontwikkelingsfase de school zit en welk traject daar het beste bij past: kennismaking, ontwikkeling, doorontwikkeling of onderhoud. Een onderhoudstraject is bijvoorbeeld bestemd voor scholen waar goede cultuureducatie is verankerd.

Op basis van de ontwikkelingsfase van de school en de geformuleerde doelstellingen wordt met de school een plan van aanpak (traject) ontwikkeld. De vertaling van de ambitie is dus het Cultuurheldentraject en binnen dit traject wordt invulling gegeven aan drie onderdelen:
• Beleidsondersteuning;
• Curriculumontwikkeling; 
• Deskundigheidsbevordering van de leerkrachten.

Beleidsondersteuning
De adviseur geeft advies over de ontwikkeling van de onderwijsvisie en het schoolplan met betrekking tot cultuureducatie passend bij het profiel en de wensen van de school. Bij de implementatie van een nieuwe methode kijkt en denkt de adviseur mee om de kwaliteit van het cultuuronderwijs te waarborgen.

Curriculumontwikkeling door de inzet van activiteiten
De ontwikkeling van terugkerende projectweken, lessen, lessenreeksen en leerlijnen die cultuureducatie zijn of waar een kunstvak aan gekoppeld is en waarin het creatief proces van de leerling centraal staat. Dit doet Cultuurhelden door de inzet van kunstvakdocenten en de uitvoering van lessen, de ontwikkeling van lessen, doorontwikkeling van lessen en Het ontwikkelcafé (onder begeleiding van een inspirerende kunstvakdocent gaat een groep leerkrachten werken aan de idee-ontwikkeling en uitwerking van een project of lessenreeks).

Deskundigheidsbevordering van de leerkrachten door de inzet van trainingen
Cultuurhelden verzorgt trainingen voor het leerkrachtenteam, zoals teamtrainingen Cultuurhelden, teamtrainingen op maat, vakvaardigheidstrainingen (het leerkrachtenteam ontwikkelt kennis over en vaardigheden in een bepaald kunstvak of onderdelen daarvan) en Samen voor de klas (de leerkracht en de kunstvakdocent staan samen voor de klas en leren van elkaar).

Wil je meer weten over deelname? Stuur een mailtje naar Janneke Baken via j.baken@dok.info. Wie weet tot binnenkort!