wijzigen/opzeggen lidmaatschap

Wijzigingen van persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven onder vermelding van het nummer van de DOKpas

  • per e-mail info@dok.info
  • per brief naar: stichting DOK, postbus 2938, 2601 CX, Delft
  • aan de balies bij DOK Centrum en DOK Voorhof
  • via de website www.dok.info, onder ‘mijn DOK’

Eventuele gevolgen van het niet tijdig melden van een wijziging in persoonsgegevens en/of het zelf wijzigen of veranderen van persoonsgegevens zijn voor rekening en risico van de abonnee.

Bekijk voor de volledig informatie: Algemene voorwaarden

Opzeggen lidmaatschap

Korter dan een jaar lid

Een overeenkomst (lidmaatschap) kan op ieder gewenst tijdstip worden aangegaan en geldt voor een periode van 12 maanden. Zonder schriftelijke opzegging wordt het abonnement automatisch voor onbepaalde tijd verlengd. Abonnementen dienen vier weken vóór de maand waarin de vervaldatum van het abonnement valt (‘vervalmaand’) schriftelijk te worden opgezegd onder vermelding van het nummer van de DOKpas. Dit kan:

  • per e-mail info@dok.info
  • per brief naar: stichting DOK, postbus 2938, 2601 CX, Delft.

Langer dan een jaar lid

Abonnees die langer dan één jaar lid zijn, kunnen gedurende het hele jaar met een opzegtermijn van één maand schriftelijk opzeggen onder vermelding van het nummer van de DOKpas. Dit kan:

  • per e-mail info@dok.info
  • per brief naar: stichting DOK, postbus 2938, 2601 CX, Delft.

U krijgt dan het bedrag voor de resterende maanden terug, met aftrek van een eventueel negatief saldo van de DOKpas.

Bekijk voor de volledig informatie: Algemene voorwaarden

Privacy statement