wijzigen/opzeggen lidmaatschap

wijzigen gegevens

Wijzigingen van persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven onder vermelding van het nummer van de DOKpas:

  • door in te loggen op de website via 'MijnDok'
  • aan de balies bij DOK Centrum en DOK Voorhof
  • per e-mail naar: info@dok.info
  • per brief naar: stichting DOK, postbus 2938, 2601 CX, Delft

Eventuele gevolgen van het niet tijdig melden van een wijziging in persoonsgegevens en/of het zelf wijzigen of veranderen van persoonsgegevens zijn voor rekening en risico van de abonnee.

Bekijk voor de volledig informatie: Algemene voorwaarden

Opzeggen lidmaatschap

Korter dan een jaar lid

Een lidmaatschap kan het hele jaar door worden afgesloten en geldt voor een periode van 12 maanden. Zonder opzegging wordt het abonnement automatisch voor onbepaalde tijd verlengd. Opzeggen kan minimaal één maand voor de vervaldatum:

  • aan de balie van DOK Centrum of DOK Voorhof
  • per e-mail naar: info@dok.info
  • per brief naar: stichting DOK, postbus 2938, 2601 CX, Delft.

Langer dan een jaar lid

Abonnees die langer dan een jaar lid zijn kunnen op elk moment opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Dit kan:

  • aan de balie van DOK Centrum of DOK Voorhof
  • per e-mail naar: info@dok.info
  • per brief naar: stichting DOK, postbus 2938, 2601 CX, Delft.

Het teveel betaalde bedrag wordt teruggestort, met aftrek van een eventueel negatief saldo van de DOKpas.

Bekijk voor de volledig informatie: Algemene voorwaarden

Privacy statement