speciaal onderwijs en het geven van kunstlessen

Werk je als zzp-kunstvakdocent in het basisonderwijs of verzorg je kunstlessen voor kinderen in de vrije tijd? Lees dan verder: wij organiseren een aantal webinars rondom werken in het speciaal onderwijs.

speciaal onderwijs en het geven van kunstlessen: 2e webinar is ook los van het 1e te volgen!

DOK organiseert 2 webinars die gaan over speciaal onderwijs (speciaal onderwijs én speciaal basisonderwijs, we spreken verder over SO, maar bedoelen SO en SBO). Webinar 1 was op 15 september, en was vooral een theoretische inleiding op het SO, doorweefd met voorbeelden uit de praktijk van de trainers. In webinar 2 wordt praktische uitleg gegeven over hoe je nu een kunstles in het SO kunt aanpakken. Ook wordt ingegaan op de persoonlijke ervaringen van de deelnemers. Webinar 2 is ook te volgen zonder dat je aanwezig was bij webinar 1.

inzicht in het speciaal onderwijs

Werk je als zzp-kunstvakdocent in het SO, en vind je het prettig om kennis en ervaringen uit te wisselen? Of ben je geïnteresseerd om in het SO te gaan werken en ben je op zoek naar een eerste indruk?

Voor wie al in het SO werkt zijn er tips, handvatten en kennisdeling. Wie geïnteresseerd is om in het SO te gaan werken kan een uitgebreide kennismaking verwachten. Hoe pas je de organisatie en de inhoud van je les aan op leerlingen in het SO? Welke afspraken maak je met de vaste leerkracht? Hoe zorg je voor een vertrouwde en voorspelbare omgeving? Wat doe je als een leerling vastzit in een ‘groef’?

Een combinatie van uitwisseling van ervaringen en praktische opdrachten zorgt voor een verdieping in het SO. De trainer, Saskia Pekelharing gaat op een interactieve manier met jullie aan de slag. Hoe kun je je onderwijs aanpassen aan de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen in het speciaal onderwijs?

Doelgroep: zzp-kunstvakdocenten die werken in het speciaal primair onderwijs, of die geïnteresseerd zijn om dat te gaan doen. Of zzp-kunstvakdocenten die in hun vrije tijd kunstlessen geven aan kinderen uit het SO.

  • Wanneer: donderdag 13 oktober
  • Tijd: 16:00 – 18:00 uur
  • Waar: online via Teams
  • Maximum aantal deelnemers: 30
  • Trainer: Saskia Pekelharing
  • Kosten: geen

schrijf je in

start

Saskia Pekelharing wil vooraf graag een beeld krijgen van de groep deelnemers. Zij vraagt je daarom om van tevoren een onlinedocument in te vullen en dat naar haar te sturen. Dit mag anoniem.

webinar 1

Informatieve inleiding over SO. Theorie, uitwisseling van ervaringen, ideeën en vragen. O.a. bespreking van enkele situaties, afspraken met leerkrachten, organisatie van je les, de aandachtsspanne van leerlingen, het geven van een werkopdracht, zorgen voor een voorspelbare omgeving. Observatie-opdracht tussen webinar 1 en 2.

Observatie-opdracht eigen tijd, tussen webinar 1 en webinar 2

observatie-opdracht vóór webinar 2

De deelnemers aan webinar 1 hebben een observatie-opdracht meegekregen. Je kunt ook meedoen aan webinar 2 zonder dat je deze opdracht hebt gedaan. Het werkt wel fijner en interactiever als je de opdracht ook uitvoert als je nieuw instroomt in webinar 2.

De opdracht
Maak een afspraak bij een S(B)O school voor een observatie tijdens een (creatieve) les.

  • Wanneer je nog geen ervaring hebt in het SO: Bekijk en beschrijf wat je opvalt aan de leerlingen, de leerkrachten, het lokaal. Wat is anders? Neem een les van jezelf in gedachten en observeer: Wat heeft dit type leerling nodig om te kunnen functioneren in jouw les? En hoe kun je je les daarop aanpassen?
  • Heb je al ervaring in het SO? Ga eens kijken bij een cluster waar je nog geen les in hebt gegeven, of ga een keer bij een kunstvakdocent in de klas meekijken. Beschrijf een situatie die zich voordoet met een leerling: wat valt je op, wat gebeurt er, probeer de situatie te snappen. Hoe zou je dit in een van je eigen lessen hebben kunnen aanpassen?
  • Max ½ A4 om volgende keer te vertellen

webinar 2

Terugblik op de observaties. Uitwisseling van ervaringen en verzamelen van de opgedane inzichten. Presentatie van ‘Speciaal verbeeld’: een onderzoek naar hoe je verbeelding en creativiteit stimuleert bij leerlingen in het SO. Dit onderzoek biedt praktische handvatten en tips die tijdens het webinar meteen gebruikt worden in de vorm van opdrachten.

trainer Saskia Pekelharing

Saskia Pekelharing is specialist op het gebied van cultuureducatie, trainer, docent en illustrator. Verbeelding, fantasie en humor zijn de grote drijfveren in al haar werk. Ze ontwikkelt projecten in het SO en in het gewone basisonderwijs, ze is illustrator van kinderboeken en maakt kijkwijzers voor kinderen voor Museum de Fundatie in Zwolle. Haar workshops richten zich vooral op de ontwikkeling van het verbeeldend vermogen, en op de creativiteit van leerlingen. In het kader van ‘Speciaal Verbeeld’, een onderzoek naar kunstlessen in het SO, is zij in 2020 een jaar lang gevolgd door onderzoekers van het LKCA en de RUG. Uit dit onderzoek blijkt de bijdrage van kunstonderwijs aan de ontwikkeling van het beeldend vermogen van leerlingen. Leerlingen ontwikkelen meer mogelijkheden om bijvoorbeeld uit hun ‘groef’ te komen en beter vorm te geven aan hun ideeën of emoties. De uitkomsten en aanbevelingen van dit onderzoek zijn vertaald naar praktische handvatten voor het verdiepen van creatieve lespraktijken in het speciaal onderwijs.

Bekwamer voor de klas wordt gefinancierd door Fonds Cultuurparticipatie