hoe werkt Cultuurhelden?

Al sinds 2013 werken we op maat om cultuuronderwijs te verankeren in het onderwijscurriculum van zoveel mogelijk Delftse basisscholen.

aanpak

Bij deelname bespreken we in welke ontwikkelingsfase de school zit en welk traject daar het beste bij past: kennismaking, ontwikkeling, doorontwikkeling of onderhoud. Meedoen kan eenvoudig via een kennismakingstraject en er is een onderhoudstraject voor scholen waar goede cultuureducatie verankerd is.

Een adviseur gaat in gesprek met de school en het plan van aanpak dat daaruit volgt, komt in dialoog tot stand. We zijn ervan overtuigd dat alleen op die manier duurzame ontwikkelingen plaatsvinden, omdat ze goed aansluiten bij de onderwijsvisie, de cultuur en de culturele omgeving van de school. Ieder traject is anders, want iedere school is uniek. Juist omdat de leerkrachten actief meedenken en mee-ontwikkelen, ervaren zij verantwoordelijkheid voor het traject. Ieder jaar wordt de voortgang besproken en indien nodig passen we het traject aan.

In een Cultuurheldentraject geven we invulling aan twee onderdelen:

  • Curriculumontwikkeling
  • Deskundigheidsbevordering bij leerkrachten
     

curriculumontwikkeling

Dit betreft de ontwikkeling van terugkerende projectweken, lessen, lessenreeksen en leerlijnen. Dit doen we door de inzet van kunstvakdocenten en de volgende activiteiten:

Uitvoering van lessen
Een kunstvakdocent verzorgt in het bijzijn van een leerkracht een les.

Ontwikkeling van lessen
Een kunstvakdocent ontwikkelt in afstemming met een leerkracht een lessenreeks.

Doorontwikkeling van lessen
Een kunstvakdocent denkt mee en geeft advies aan een leerkracht bij de ontwikkeling van een nieuwe lessenreeks of bij het doorontwikkelen van een bestaande lessenreeks.

Het Ontwikkelcafé
Onder begeleiding van een inspirerende kunstvakdocent werkt een groep leerkrachten aan de idee-ontwikkeling en uitwerking van een project of lessenreeks.

Daarnaast geven we advies over de ontwikkeling van de onderwijsvisie en het schoolplan met betrekking tot cultuureducatie.
 

deskundigheidsbevordering bij leerkrachten

Dit betreft de ontwikkeling van de deskundigheid van de leerkrachten. Dit doen we door de inzet van kunstvakdocenten en trainers en de volgende activiteiten:

Teamtrainingen Cultuurhelden
Een basistraining over het belang van cultuureducatie en het begeleiden van het creatief proces van de leerlingen.

Teamtrainingen op maat
Het leerkrachtenteam ontwikkelt kennis over en vaardigheden in een bepaald belangrijk onderdeel van een kunstles, zoals reflectie op eigen werk en dat van anderen.

Vakvaardigheidstrainingen
Het leerkrachtenteam ontwikkelt kennis over en vaardigheden in een bepaald kunstvak of onderdelen daarvan.

Samen voor de klas
 
Een leerkracht en kunstvakdocent staan samen voor de klas en leren van elkaar.
 


Cultuurhelden is de Delftse uitvoerder van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en wordt gefinancierd door Fonds Cultuurparticipatie en de Gemeente Delft