Webinar Cultuurhelden over inclusie en gelijke kansen in het onderwijs

Tijdens de projectperiode van Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 besteden we aandacht aan meer gelijke kansen in het (cultuur)onderwijs. Op dinsdagmiddag 16 november organiseert Cultuurhelden een interactieve en erg leerzame webinar over geborgenheid door inclusie door dr. Birgit Pfeifer.

Verschillen waarderen

Hoe zorg je er als leerkracht voor dat je onbevooroordeeld naar een kind kijkt? De publieke discussie in de samenleving en de media gaat vaak over diversiteit, inclusie en gelijke kansen in het onderwijs. En het gaat er heel nadrukkelijk over dat het onderwijs kinderen moet voorbereiden op een diverse en gepolariseerde samenleving waarin ze zich als weerbare en zelfbewuste burgers staande moeten kunnen houden.

Docenten doen hun best om alle verschillende meningen, achtergronden en levensbeschouwingen van hun leerlingen een plek te geven. Maar soms komt daardoor ook de sociale veiligheid in geding. Als alles gezegd mag worden: hoe gaan we dan om met leerlingen die zich daardoor niet veilig voelen? Als niet alles gezegd mag worden: hoe gaan we dan om met leerlingen die zich daardoor niet meer gehoord en gezien voelen? En hoe ingewikkeld is het voor een docent, die zelf ook een mening en normen heeft, om leerlingen het gevoel van geborgenheid te geven? Het gevoel dus dat je mag zijn wie je bent, dat je gezien en gehoord wordt, en dat de school een veilige plek voor je is. Hoe zorg je als docent ervoor dat je onbevooroordeeld naar een kind kijkt?

In deze webinar gaan we met deze vragen aan de slag. Dit doen we vanuit de theorie, vanuit onze eigen praktijkervaringen en die van anderen, en ook vanuit het perspectief van jouw leerling.

Algemene informatie

voor wie leerkrachten uit het basisonderwijs in Delft en educatiemedewerkers van culturele instellingen in Delft die werken voor het basisonderwijs
door wie dr. Birgit Pfeifer
datum dinsdag 16 november
tijd 16.00 tot 17.30 uur
waar online via zoom
maximum aantal deelnemers 30

Inschrijven

Het webinar heeft inmiddels plaatsgevonden. Het is dus niet meer mogelijk je aan te melden. 

Docent

Birgit Pfeifer (1965) is geboren en getogen in Oostenrijk. Ze heeft daar godsdienstwetenschappen en germanistiek gestudeerd en als journalist en persvoorlichter gewerkt. Op dit moment werkt zij als hoofddocent sociale veiligheid bij de lerarenopleidingen van Windesheim en als practor Verschillen Waarderen voor een federatie van zeven mbo-instellingen. Als practor helpt ze scholen met vraagstukken rondom diversiteit en inclusie door onderzoek te doen en professionaliserings- en leiderschapstrajecten te ontwikkelen en uit te voeren. Daarnaast is ze adviseur in diversiteitsvraagstukken van organisaties als de MBO Raad, de Anne Frank Stichting en Fonds ZOZ. Birgit is in 2017 gepromoveerd aan de Vrije Universiteit als praktisch theoloog. In haar proefschrift onderzocht ze existentiële vragen van jongeren die radicaliseren tot geweldplegers.