Taal-ladder

Voor Taal-ladder richt DOK op de peuterspeelzaal een sfeervolle leeshoek in met een op de doelgroep afgestemde collectie boeken.

Ook kan er ieder jaar een workshop voor de kinderen, in een aansluitend thema worden aangevraagd.
Daarnaast leveren we een wisselcollectie boeken aan ter ondersteuning van het gekozen thema.

Voorlezen
Met de Taal-ladder collectie is het de bedoeling dat er elke dag minimaal 15  minuten  in  groepjes  of  individueel  wordt  voorgelezen  aan  de  kinderen.  De  nadruk  ligt  hierbij op  taalverwerving  en  uitbreiding  van  de  woordenschat  bij  kinderen  op  peuterspeelzalen.  Voor  de  leidsters  verzorgen  we  bijscholing  en  inspiratieavonden,  onder  andere  op  het  gebied  van  interactief  voorlezen  en  digitale  media. 
Er worden thematassen uitgedeeld waarmee  ouder  en  kind  samen  aan  de  slag  kunnen  om  de  woordenschat  uit  te  breiden.  Het  project  wordt  vanaf  het  begin  gemonitord,  zodat  de  effecten  in  kaart  worden gebracht  en  er  doelgericht  kan  worden  bijgestuurd.  DOK  krijgt  voor  Taal-ladder  subsidie  vanuit  de  gemeente.

Lees meer over het belang van voorlezen