Taalladder

Voor Taalladder richt DOK op de peuterspeelzaal een sfeervolle leeshoek in met een op de doelgroep afgestemde collectie boeken.

Ook kan er ieder jaar een workshop voor de kinderen, in een aansluitend thema worden aangevraagd. Daarnaast leveren we een wisselcollectie boeken aan ter ondersteuning van het gekozen thema.

Voorlezen
Met de Taalladdercollectie is het de bedoeling dat er elke dag minimaal 15  minuten in groepjes of individueel wordt voorgelezen aan de kinderen. De nadruk ligt hierbij op taalverwerving en uitbreiding van de woordenschat bij kinderen op peuterspeelzalen. Voor de leidsters verzorgen we bijscholing en inspiratieavonden, onder andere op het gebied van interactief voorlezen en digitale media. 
Er worden thematassen uitgedeeld waarmee ouder en kind samen aan de slag kunnen om de woordenschat uit te breiden. Het project wordt vanaf het begin gemonitord, zodat de effecten in kaart worden gebracht en er doelgericht kan worden bijgestuurd. DOK krijgt voor Taalladder subsidie vanuit de gemeente.

Lees meer over het belang van voorlezen