Boekstart in de Kinderopvang

Het programma

DOK heeft op de locaties een voorleeshoek ingericht, inclusief een passende collectie boeken die door de kinderen zelf gelezen kunnen worden en geschikte boeken die voorgelezen kunnen worden. De pedagogisch medewerkers worden ondersteund door de DOK voorleesconsulenten met expertise op het gebied van leesbevordering en het verbeteren van de spreek- en luistervaardigheid van de kinderen. De opleiding tot Voorleescoördinator wordt aangeboden, en er worden voorleesplannen gemaakt die aansluiten bij het beleidsplan van de locaties. Voor ouders wordt een informatieavond georganiseerd. Medewerkers van DOK geven, samen met een auteur, informatie, tips en voorbeelden  over het belang van voorlezen. Gedurende het jaar komen de voorleesconsulenten inspirerende workshops geven voor de kinderen en pedagogisch medewerkers. Altijd rondom de landelijke campagnes zoals de Nationale Voorleesdagen en daarnaast workshops in overleg gedurende het jaar.

Alle locaties doen mee met de landelijke monitor van Boekstart in de Kinderopvang, een vragenlijst die één keer per jaar per locatie ingevuld wordt. Aan de hand van de resultaten wordt het programma aangepast en verbeterd.

Over Boekstart in de Kinderopvang

DOK is deze samenwerking gestart met behulp van de eenmalige subsidie impulsregeling Masterplan Basisvaardigheden. Hiermee is een goede start gemaakt en we hebben de ambitie om de samenwerking structureel voort te zetten.

In oktober 2023 is bekend geworden dat er een nieuwe subsidie ronde gaat komen. Ook interesse in samenwerken met DOK als kinderopvangorganisatie? Mail Simone voor meer informatie: s.vanstrien@dok.info

Meer weten over het landelijke programma Boekstart in de Kinderopvang: 

Ga naar de website van Boekstart