Informatiepunt Digitale OverheidBij het IDO kun je terecht met vragen over:

 • DigiD
 • belastingen en toeslagen
 • zorg, werk of uitkering
 • studiefinanciering
 • rijbewijs
 • AOW aanvragen
 • inburgering

We helpen je gratis, ook als je geen lid bent van DOK.

Openingstijden van het Informatiepunt

DOK in OPEN, Vesteplein 100, Delft
Dinsdag 10:00 - 12:00 uur
Vrijdag 10:00 - 12:00 uur

DOK Voorhof, Duke Ellingtonstraat 203, Delft
Dinsdag 14:00 - 17:30 uur

In de schoolvakanties is het IDO gesloten.

De Formulierenbrigade

Formulieren invullen? Bijvoorbeeld voor de gemeente, een toeslag of een aanvraag? Niet iedereen vindt dit makkelijk. Toch is het belangrijk om formulieren goed in te vullen. Er kan veel van afhangen. Bijvoorbeeld het aanvragen voor de huurtoeslag/zorgtoeslag, kwijtschelding gemeentelijke belastingen of het aanvragen van een uitkering.

De Formulierenbrigade van Delft voor Elkaar kan hiermee helpen! De Formulierenbrigade is op de volgende data aanwezig:

 • 7 en 21 februari
 • 14 en 28 maart
 • 11 en 25 april
 • 9 en 23 mei
 • 13 en 27 juni

meer over de Formulierenbrigade