Informatiepunt Digitale Overheid

Zomerstop IDO

Van 22 juli t/m 16 augustus is er geen IDO. De bibliotheek is wel open voor het lenen van boeken.

OpeningstijdenBij het IDO kun je terecht met vragen over:

 • DigiD
 • belastingen en toeslagen
 • zorg, werk of uitkering
 • studiefinanciering
 • rijbewijs
 • AOW aanvragen
 • inburgering

We helpen je gratis, ook als je geen lid bent van DOK.

Openingstijden van het Informatiepunt

DOK in OPEN, Vesteplein 100, Delft

 • Dinsdag 10:00 - 12:00 uur
 • Vrijdag 10:00 - 12:00 uur

DOK Voorhof, Duke Ellingtonstraat 203, Delft

 • Dinsdag 14:00 - 17:30 uur
 • Woensdag 10:00 - 12:00 (tegelijkertijd met het Taalhuis)

De Formulierenbrigade

Formulieren invullen? Bijvoorbeeld voor de gemeente, een toeslag of een aanvraag? Niet iedereen vindt dit makkelijk.

Toch is het belangrijk om formulieren goed in te vullen. Er kan veel van afhangen. Bijvoorbeeld het aanvragen voor de huurtoeslag/zorgtoeslag, kwijtschelding gemeentelijke belastingen of het aanvragen van een uitkering.

De Formulierenbrigade van Delft voor Elkaar kan hiermee helpen! Bekijk de locaties en tijden van het spreekuur via de knop hieronder.

meer over de Formulierenbrigade

Websites van de overheid

Belastingdienst

 • Belastingaangifte
 • Toeslagen (huur-, zorg-, kinderopvang-toeslag en kindgebonden budget)
 • Inkomensverklaring (bijvoorbeeld als je een woning gaat huren)
 • Douanezaken (bijvoorbeeld als je iets koopt bij een buitenlandse webshop)
 • Motorrijtuigenbelasting

Telefoon: verschillend per onderwerp
Social media: via Facebook en Twitter

belastingdienst.nl

CBR

 • Rijbewijs aanvragen
 • Gezondheids-verklaring of medische keuring aanvragen voor het verlengen van een rijbewijs voor 75-plussers. 

Telefoon: 088 227 77 00 (ma - vr 8:00-17:30, za 10:00-16:00)

E-mail: verschillend per onderwerp

cbr.nl

CIZ

 • Zorg aanvragen op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). Dit is voor mensen die de hele dag zorg dichtbij of altijd toezicht nodig hebben.
 • Zelf aanvragen kan via MIJNCIZ of via een papieren formulier.
 • Je kunt ook iemand anders machtigen om de aanvraag te doen.

Telefoon: 088 789 10 00

E-mail: via de contactformulieren

ciz.nl

CJIB

 • Verkeersboetes betalen; in één keer of in delen
 • Zorgverzekering; als je geen zorgverzekering hebt of als je de premie niet op tijd hebt betaald

Telefoon: per onderwerp verschillend
(ma - vr 08:00-17:00 uur)

cjib.nl

DUO

 • Informatie voor studenten, inburgeraars en terugbetalers over: Studiefinanciering, schoolkosten, lesgeld, studieschuld
 • School-, staats- en inburgeringsexamen
 • Diploma's erkennen
 • Reizen en OV-kaart

Telefoon: 050 599 77 55 (09:00-17:00 uur)

E-mail: afspraak via het contactformulier

duo.nl

Het CAK

Eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). ‘Eigen bijdrage’ is het bedrag dat je moet betalen als je zorg krijgt, bijvoorbeeld:

 • Hulp in de huishouding
 • Persoonsgebonden budget
 • Als je in een woonzorgcentrum woont

Telefoon: per regeling verschillend

E-mail: via het contactformulier

hetcak.nl

Huurcommissie

 • Problemen tussen huurders en verhuurders voorkomen en oplossen.
 • Met de voorlichting van de Huurcommissie is de kans op problemen kleiner

Telefoon: 1400 (08:00-20:00 uur)

E-mail: via het contactformulier

huurcommissie.nl

LBIO

 • Informatie over alimentatie
 • Partner- en ouder-alimentatie, als de rechter uitspraak heeft gedaan en de alimentatie niet of te weinig wordt betaald

Telefoon: 010 289 4747 (09:00-19:00 uur)

E-mail: via het contactformulier

lbio.nl

Logius

 • DigiD
 • MijnOverheid 
  Digitale post van de overheid (Berichtenbox)

E-mail: DigiD Helpdesk 
E-mail: MijnOverheid Helpdesk 

logius.nl

Raad voor Rechtsbijstand

 • Wet op de rechtsbijstand: bijdrage voor advocaat of mediator
 • Wet schuldsanering: betalingen voor mensen in deze regeling
 • Wet beëdigde tolken en vertalers: een register van erkende tolken

Telefoon: 088 787 10 00 (09:00-17:00 uur)

rechtwijzer.nl

rechtsbijstand.nl

RDW

 • Kentekenbewijs en rijbewijs
 • APK-keuring
 • Registratie van voertuigen en vaartuigen en hun eigenaren

Telefoon: 088 008 74 47 (08:00-17:00 uur)

E-mail: via het contactformulier

rdw.nl

SVB

 • Informatie over sociale verzekeringen (Kinderbijslag, AOW-pensioen, Persoonsgebonden budget (PGB) en Algemene nabestaandenwet (Anw)     

Contact: per onderwerp verschillend

svb.nl

UWV

 • Uitkeringen werkloosheid (ook door ziekte en zwangerschap)
 • Uitkeringen voor mensen die vanwege ziekte of beperking, gedeeltelijk of alleen met hulp of aanpassing kunnen werken (Participatiewet)
 • Ontslag en vrijwilligerswerk in combinatie met een uitkering via UWV

Telefoon: 088 898 92 94 (ma - vr 08:00-17:00 uur)

Contact: via MijnUWV of Werkmap

Post: per onderwerp verschillend

uwv.nl

werk.nl