wijzigen/opzeggen abonnement

wijzigen gegevens

Is er iets veranderd in je persoonlijke gegevens, dan kun je dit doorgeven onder vermelding van het nummer van je ledenpas:

  • door in te loggen op de website via 'MijnDOK'
  • aan de balies in OPEN en DOK Voorhof
  • per e-mail naar: info@dok.info
  • per brief naar: stichting DOK, postbus 2938, 2601 CX, Delft

Eventuele gevolgen van het niet tijdig melden van een wijziging in je persoonsgegevens zijn voor eigen rekening.

Bekijk voor de volledig informatie: Algemene voorwaarden

opzeggen abonnement

Korter dan een jaar lid

Een abonnement kan het hele jaar door worden afgesloten en geldt voor een periode van 12 maanden (m.u.v. Kort abonnement). Zonder opzegging wordt het abonnement automatisch voor onbepaalde tijd verlengd. Opzeggen kan minimaal één maand voor de vervaldatum:

  • aan de balie van OPEN of DOK Voorhof
  • per e-mail naar: info@dok.info
  • per brief naar: stichting DOK, postbus 2938, 2601 CX, Delft.

De abonnementen Kort, BoekStart en Lees & schrijf stoppen automatisch.

Langer dan een jaar lid

Leden die langer dan een jaar lid zijn kunnen op elk moment opzeggen met een opzegtermijn van één kalendermaand. De opzegtermijn begint pas te lopen op de 1e van de maand die volgt op je opzegging. (voorbeeld: je zegt op op 3 augustus, je abonnement loopt dan door tot 30 september).

opzeggen kan:

  • aan de balie van OPEN of DOK Voorhof
  • per e-mail naar: info@dok.info
  • per brief naar: stichting DOK, postbus 2938, 2601 CX, Delft.

Het teveel betaalde bedrag wordt teruggestort, met aftrek van een eventueel negatief saldo op je ledenpas.

Bekijk voor de volledig informatie: Algemene voorwaarden

Privacy statement