DOK en Taalhuis ontvangen officieel kwaliteitscertificaat van CBCT

Gepubliceerd op: 1 september 2021 15:25

Deze zomer hebben zowel DOK als het Taalhuis een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoen wij aan belangrijke kwaliteitsnormen.

DOK en Taalhuis haalden op de meeste onderwerpen een mooie score. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met deze certificering is de bevestiging gekregen dat de functies, organisatie en diensten van DOK en Taalhuis op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Daar zijn wij trots op!  De certificaten zijn vier jaar geldig.

Taalhuis

Taalhuis is erg blij met de uitslag van deze eerste audit. Janine Jongen, senior adviseur Taaleducatie:

Deze certificering is een groot compliment voor de medewerkers en vrijwilligers van het Taalhuis. Met een gevarieerd aanbod van taalactiviteiten zorgt Het Taalhuis voor positieve maatschappelijke effecten.

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Daardoor hebben ze ook vaak moeite met een computer of een smartphone. Het Taalhuis ondersteunt de inwoners van Delft in hun taalontwikkeling zodat zij allemaal aan de samenleving mee kunnen doen. Het is ook een ontmoetingsplek waar Delftenaren elkaar vanuit verschillende achtergronden en culturen leren kennen, begrijpen en inspireren.

DOK

DOK is blij om opnieuw gecertificeerd te zijn en de kwaliteit op orde te hebben! Tineke Kistemaker, adjunct directeur DOK:  

DOK streeft er altijd naar om onze meerwaarde binnen de Delftse samenleving op het gebied van taaleducatie, leesbevordering en kunst en cultuureducatie te behouden en te versterken. Wij doen dat in samenwerking met de Delftenaren en onze partners zoals het onderwijs. Wij zijn als DOK-kers trots op dit kwaliteitscertificaat dat onze bevlogenheid, kennis en daadkracht bevestigt.

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.