Eerste Delftse Vindplaats 10 jaar geworden!

Gepubliceerd op: 20 november 2023 13:23

Tien jaar geleden opende de eerste Vindplaats op basisschool de Horizon (Brahmslaan). Daarom werd Josette Huisman, leerkracht en teamleider onderbouw, afgelopen week verrast met bloemen en kregen de leerlingen van de school een boekenpakket over jarig zijn en feest. Een Vindplaats is een door DOK, de bibliotheek van Delft, beheerde schoolbibliotheek.

Josette werd in het zonnetje gezet tijdens een studiedag van de school, die over leesplezier ging. Josette is vanaf de start erg betrokken bij de Vindplaats. Ze kent het belang van goed kunnen lezen en schrijven als geen ander. ‘Zonder boeken kunnen we eigenlijk niet’, zegt ze daarover. De Vindplaats ziet er dan ook altijd top uit en Josette geeft vaak tips door om de Vindplaats nog verder te verbeteren. Zo verbeteren de school en DOK samen het leesplezier op de Horizon. 

Over de Vindplaatsen

De Vindplaats op de Horizon was de eerste schoolbibliotheek van DOK. Naast een speciale collectie boeken en de vrolijke sfeer in de Vindplaats, is de nauwe samenwerking tussen de leescoördinator van school en de leesconsulent van DOK heel belangrijk. Wekelijks is de leesconsulent op school om met leerlingen samen te werken aan leesplezier. Inmiddels zijn er 19 basisscholen in Delft met een Vindplaats. 

Onderschrift foto: Josette Huisman van de Horizon en leesconsulent Saskia van DOK, de bibliotheek van Delft 

Meer over de Vindplaatsen