Waarom cultuureducatie

Enkele antwoorden van kunstvakdocenten op de vraag waarom cultuureducatie van belang is.

  • Je leert waarnemen en herkennen, je oefent je lichaam en je zintuigen.
  • Je gaat iets van verschillende kanten bekijken, je ziet andere perspectieven. Daardoor kom je tot nieuwe gedachten en idee├źn, en vaak word je enthousiast om iets nieuws te leren of om bestaande kennis opnieuw te gebruiken.
  • Je empathisch vermogen wordt gestimuleerd, doordat je leert je nog beter in te leven in het perspectief van de ander.
  • Je leert omgaan met weerstand en verandering, als iets anders gaat dan jij dacht, of als iets lastig blijkt te zijn.
  • Je wordt getraind in het aannemen van een onderzoekende houding.
  • Je kijkt met een open blik naar het onbekende.
  • Je leert samenwerken door luisteren, reageren en inspelen op een ander.
  • Je wordt je bewust van jezelf en van je verhouding tot anderen.

Kinderen (en volwassenen) leren omdat ze nieuwsgierig zijn naar hoe de wereld in elkaar steekt. Om te ontdekken wie ze zijn, en hoe ze zich verhouden tot hun omgeving. Om betekenis te kunnen geven aan hun omgeving, en om vaardigheden te ontwikkelen om hun leven te kunnen vormgeven. Als kinderen intrinsiek gemotiveerd zijn om te leren, gaat het leerproces veel sneller. Ze verbinden wat ze leren met hun eigen leefwereld en met die van anderen, en ze leggen de link met andere onderwerpen. Zo krijgt het geleerde meteen betekenis, en wordt het toegepast met passie en aandacht. We nodigden onszelf, onze kunstvakdocenten en de schoolteams met wie we werken uit om onderwijs te benaderen als een creatief proces. Het creatieve proces als aanjager van intrinsieke motivatie.

Cultuureducatie met Kwaliteit

Het landelijke programma CmK (Cultuureducatie met Kwaliteit) vat het belang van Cultuureducatie zo samen: kinderen ontwikkelen zich dankzij goed cultuuronderwijs tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw. Wat levert het op? Kinderen die met plezier hun verbeeldingskracht, waarnemingsvermogen en communicatieve vaardigheden ontwikkelen.

De Rijksoverheid wil dat cultuureducatie een vast onderdeel is van het lesprogramma. Het Rijk stelt hier, samen met andere overheden, geld voor beschikbaar via het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Het ministerie van OCW is initiatiefnemer en opdrachtgever van het programma.

Cultuurhelden is de Delftse uitvoerder van deze landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.

startpagina Cultuurhelden