KLIK Primair Onderwijsprogrammaoverzicht

In 2022/23 en 2023/24 is het thema ‘De kunst van het dwalen’. Kinderen verlaten het gebaande pad en (ver)dwalen in een wereld vol verhalen. De Delftse scholen zijn verdeeld over twee programma's, KLIK 1 en KLIK 2.

naar het KLIK programma

collectie in de klas

Heb je behoefte aan boeken in de klas? Geef je wensen of thema door en wij leveren een collectie op maat.
Die kan behalve boeken ook andere inhoud bevatten, zoals speelmateriaal, kamishibaiplaten, een kunstwerk of vakliteratuur.

Collectie in de klas


contact

Heb je vragen over het KLIK programma of wil je iets anders aan ons kwijt? Neem dan contact op via e-mail: klikpo@dok.info

stuur ons een e-mail


partners

KLIK is hét vernieuwde cultuur- en taaleducatieprogramma voor Delftse basischolen. Alle leerlingen worden geïnspireerd door een breed aanbod van taal, kunst en cultuur en maken kennis met verschillende culturele instellingen in de stad.

lees meer

financiering

Het programma wordt bekostigd uit de gemeentebegroting, de leerlingbijdragen via de schoolbesturen en de investering van culturele instellingen in de stad.


kenmerken

  • Participatie: Het programma is voor al het primair onderwijs in Delft.
  • Planning: Het nieuwe programma wordt elke twee jaar ruim voor de zomervakantie bekendgemaakt. Dit stelt je in staat om alles te bespreken met je team en de onderdelen in het activiteitenplan op te nemen. 
  • Kennismaking: De leerlingen maken kennis met een breed aanbod taal, kunst en cultuur. Ook bezoeken ze meerdere Delftse culturele instellingen.

kerndoelen

De programma-onderdelen van KLIK voldoen aan de kerndoelen voor taaleducatie en kunstzinnige oriëntatie zoals beschreven door de SLO.

lees hier de kerndoelen

waarom cultuur- en taaleducatie

Cultuur- en taaleducatie draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en aan de ontwikkeling van hun creatief vermogen: zij leren betekenis geven aan wat ze maken en meemaken, leren communiceren in ‘de taal van de kunsten' en het vergroot hun begrip voor cultuur en andere culturen. Kinderen groeien daardoor op tot meer zelfbewuste, kritische en zelfstandige jongvolwassenen met een breed palet aan vaardigheden.