praktische informatie

indeling deelnemende scholen

programmaoverzicht

KLIK programma

Voor groep 1 t/m 8 is er een vast programma dat in nauwe samenwerking met culturele partners tot stand is gekomen. Het programma is opgebouwd uit bezoeken aan lokale culturele instellingen en kunst- en cultuurworkshops. Scholen voor speciaal onderwijs kunnen in overleg met een adviseur van KLIK bekijken welk programmaonderdeel het meest passend en werkbaar is. Scholen met bezwaren tegen een programmaonderdeel op grond van levensbeschouwing hebben uiteraard dezelfde mogelijkheid.

Groepsindeling

Bij het KLIK programma wordt busvervoer of tramkaartjes aangeboden voor groep 3 t/m 6. Groep 1-2 krijgt aanbod op school en groep 7-8 komt lopend of op de fiets. Wij verzoeken ook lagere groepen die lopend of met de fiets kunnen komen geen gebruik te maken van het busvervoer. Met de busmaatschappij zijn afspraken gemaakt over de opstapplaatsen.

Busvervoer

Bij het KLIK programma wordt busvervoer of tramkaartjes aangeboden voor groep 3 t/m 6. Groep 1-2 krijgt aanbod op school en groep 7-8 komt lopend of op de fiets. Wij verzoeken ook lagere groepen die lopend of met de fiets kunnen komen geen gebruik te maken van het busvervoer. Met de busmaatschappij zijn afspraken gemaakt over de opstapplaatsen.

Wijziging

Indien om dringende redenen het rooster gewijzigd moet worden, kun je uiterlijk 30 dagen van tevoren met ons overleggen of dit mogelijk is.

Deelname en annulering

De activiteiten van KLIK kosten geld. Ook het busvervoer en de tramkaartjes. Wij verzoeken daarom dringend op tijd contact met ons op te nemen als je niet aan een geplande activiteit kunt deelnemen. Wegblijven zonder tijdige afmelding maakt ons genoodzaakt de gemaakte kosten in rekening te brengen bij de school. Tot 30 dagen voor de afgesproken datum kan een school een activiteit kosteloos annuleren.

Verzekering

De verzekering van de leerlingen, ook tijdens het busvervoer of de tramrit, is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de school. Nadere inlichtingen hierover zijn te verkrijgen bij de Afdeling Samenleving van de Gemeente Delft.

Gedrag leerlingen

Bij elk bezoek op school en/of op locatie horen gedragsregels. Deze staan duidelijke beschreven in de informatie die je vooraf aan het bezoek van ons ontvangt. Wij verwachten dat de leerkrachten de regels van tevoren op school met de leerlingen doornemen en er tijdens het bezoek op toezien dat ze worden nageleefd. 

Evaluatie

Het programma-aanbod is met grote zorg en aandacht samengesteld. Als er opmerkingen zijn over de inhoud of de kwaliteit van programmaonderdelen, dan horen wij dit graag. Daarom sturen we na elke activiteit een kort evaluatieformulier. We waarderen het enorm als deze ingevuld aan ons geretourneerd worden.

Contact

Voor vragen over het programma en praktische vragen kun je contact met ons opnemen via klikpo@dok.info. 

terug naar KLIK PO