Erfgoed


 • Disciplines

  Erfgoed en geschiedenis

 • Doelgroepen

  Havo/vwo onderbouw en 4 havo/vwo

 • Startdatum

  Doorlopend, datum in overleg


Het slavernijverleden van Delft

Maximum aantal leerlingen 30 leerlingen
Duur activiteit 60 minuten
Prijs activiteit Gratis
Inzet vakdocent Medewerkers Stadsarchief
Locatie 
Stadsarchief Delft, Gantel 21 Den Hoorn

Het slavernijverleden van Delft staat de afgelopen jaren steeds meer in de
schijnwerpers. Ook de gemeente Delft heeft inmiddels onderzoek laten doen naar
de verwevenheid van de stad en het lot van tot slaafgemaakten. De harde
conclusie van het rapport is dat de grote rijkdom van Delft in de 17e
eeuw mede tot stand is gekomen door de uitbuiting van mensen in Azië, Afrika en
Amerika. Tijdens deze les bezoeken de leerlingen het Stadsarchief van Delft,
komen zij oog in oog te staan met diverse bronnen uit dit donkere verleden en
gebruiken zij bronnenanalyse om meer te leren over het slavernijverleden van
Delft.


Leerdoelen

 • De leerlingen maken kennis met het Stadsarchief Delft als geheugen van de stad.
 • Ze leren over de functie van een archief en hoe archiefonderzoek in zijn werk gaat.
 • Ze leren over de beperkingen van geschiedschrijving door archiefonderzoek.
 • Ze leren het slavernijverleden van Delft in de juiste tijdvakken te plaatsen.
 • Ze leren (beeld)bronnen analyseren en de uitkomst presenteren.
 • Ze leren in eigen woorden uitleggen hoe het slavernijverleden in relatie staat met de stad Delft.

Kerndoel
4 + 5 + 36 + 37 + 39 + 40

Contact

Neem voor vragen over het KLIK programma contact met ons op via e-mail: klikvo@dok.info

Over het Stadsarchief

Delft is de stad van innovatie, creativiteit, technologie én een zeer rijke historie. Onder meer de aanwezigheid van talloze prachtige monumenten, bijzondere archeologische vindplaatsen en unieke archiefstukken geven Delft zijn identiteit. Samen met vele partners zet Erfgoed Delft zich dagelijks in voor het beheer, behoud, ontwikkeling en beleefbaar maken van erfgoed in Delft en omgeving. Want erfgoed raakt mensen; het verbindt het verleden, heden en de toekomst.

ga naar de website