Taalvisite

Taal is de sleutel tot succes op school, op de arbeidsmarkt en voor een goede participatie in de maatschappij. Taalvisite biedt deze sleutel. DOK werft en traint vrijwilligers om vijftien weken lang ‘op visite’ te gaan bij een gezin. Zij lezen de kinderen (interactief) voor en ondernemen allerlei taalactiviteiten. Ook de ouders worden gestimuleerd om hun kind te helpen en samen de weg naar DOK te vinden.

Taalvisite is een succesvolle samenwerking tussen de bibliotheek, scholen, peuterspeelzalen en vrijwilligers om taalachterstand bij kinderen te verkleinen en het leesplezier te vergroten.

Wil je meer weten over Taalvisite of Taalvisite+? Bekijk dan het filmpje of kijk bij de veelgestelde vragen. Vul het formulier in om te reageren of contact met ons op te nemen.

vrijwilligerswerk

Nieuwe vrijwilligers Taalvisite gezocht! Voor komend schooljaar is DOK op zoek naar vrijwilligers die 15 weken lang op Taalvisite gaan bij een gezin.

vrijwilligers

Bij Taalvisite en Taalvisite+ helpen vele enthousiaste vrijwilligers kinderen en hun ouders hun taalachterstand te verkleinen. De betrokkenheid van deze vrijwilligers maakt van Taalvisite een groot succes! Benieuwd naar ervaringen van onze vrijwilligers?

Arie Boer stond jaren voor de klas. Sinds een paar jaar zet hij zijn ervaring in als vrijwilliger bij Taalvisite.

Taalvisite+

Taalvisite+ is een traject voor ouder én kind met als inzet het stimuleren van taalontwikkeling en het bevorderen van het leesplezier van het kind door óók te investeren in de taal- en leesvaardigheid van de vaak laaggeletterde ouders. 

Ouders worden geholpen hun eigen (taal)vaardigheden te verbeteren en leren over de taalontwikkeling van hun kind en over de activiteiten op school en hoe zij hieraan kunnen bijdragen.

Taalvisite+ maakt gebruik van de methode Taal voor Thuis van Stichting Lezen en Schrijven.

startpakket voor bibliotheken

DOK bundelde kennis en ervaring en stelde een praktisch startpakket op, zodat ook collega-bibliotheken eenvoudig Taalvisite kunnen opzetten binnen de eigen gemeente.