Cultuurhelden wenst iedereen een gelukkig en cultuurrijk 2023!

Gepubliceerd op: 20 januari 2023 12:50

Dat gelukkige en cultuurrijke 2023 realiseren we samen! Samen met de scholen en met alle geweldige kunstvakdocenten, trainers en iedereen met wie we samenwerken.

In 2023 doen 16 basisscholen mee aan Cultuurhelden: De Horizon, de Rembrandtschool, de Titus Brandsmaschool, Het Mozaïek, de Bernadette Mariaschool, de Oostpoort, de Freinetschool, de Gabriëlschool, het Max Havelaar Kindcentrum, De Bonte Pael, De Regenboog, de Delftsche Schoolvereeniging, de Laurentiusschool, De Delftse Tuin, Daltonschool Eglantier Buiten, en de International School Delft. Super dat jullie allemaal Cultuurheldschool zijn. De laatste drie van dit rijtje zijn spiksplinternieuwe deelnemers aan Cultuurhelden, welkom!

We verwelkomen ook een VO-school: het Christelijk Lyceum Delft, locatie Hof van Delft (mavo-havo). Het Cultuurheldentraject op deze school is een pilot voor de toekomst, waarin we graag met nog meer Delftse VO-scholen samenwerken.

Vanaf 2025 is er weer plek voor nieuwe Cultuurheldscholen (PO en VO). We zullen ruim voor die tijd inventariseren welke nieuwe scholen geïnteresseerd zijn om Cultuurheldschool te worden. Natuurlijk mogen scholen ook zelf alvast contact met ons opnemen.

Nieuwe trainingen en bijeenkomsten

Voordat we gedag zeggen, graag nog even jullie aandacht voor een aantal mooie bijeenkomsten:

• Op woensdagmiddag 25 januari de gratis masterclass ‘Draagvlak creëren voor cultuureducatie’ voor leerkrachten PO: bijna vol! Meer info:

meer info

• Op donderdagmiddag 9 februari een gratis webinar over ‘klassenmanagement’ voor
kunstvakdocenten.

meer info

• Op vrijdagmiddag 31 maart de gratis inspiratiebijeenkomst Cultuureducatie en Taalvaardigheden. Deze inspiratiebijeenkomst met presentaties, workshops en een borrel wordt georganiseerd voor leerkrachten, kunstvakdocenten en educatiemedewerkers.

Binnenkort volgt de uitnodiging, hou deze vrijdagmiddag vast vrij!

Hopelijk tot snel!

Cultuurhelden is de Delftse uitvoerder van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en wordt gefinancierd door Fonds Cultuurparticipatie en de Gemeente Delft.

meer over Cultuurhelden