Eerste middelbare Cultuurheldenschool in Delft

Gepubliceerd op: 21 februari 2023 09:26

Feestelijk nieuws: het Christelijk Lyceum Delft (CDL) is de eerste Cultuurheldenschool in het middelbaar onderwijs. Op de locatie Hof van Delft (mavo-havo) is een pilot gestart. Docenten Arjenne en Jochem haalden het project Cultuurhelden naar hun school toe. Judith is als adviseur van Cultuurhelden betrokken vanuit het project.

Arjenne Matla-Groenendijk en Jochem Douwes waren op zoek naar een manier om het vak CKV (culturele en kunstzinnige vorming) minder losstaand van het lesprogramma aan te bieden. Veel van de culturele activiteiten die ze op school organiseerden deden ze al samen met KLIK, het cultuur- en taaleducatieprogramma van DOK. Toen ze vertelden dat ze behoefte aan verdieping hadden, wees de KLIK-coördinator ze op een ander programma van DOK: Cultuurhelden. Arjenne en Jochem zijn blij dat ze het avontuur zijn aangegaan: 'We zien er naar uit om met hulp van het project een vaster, veelzijdiger lesprogramma aan te gaan bieden.'


Sinds begin dit jaar is CLD Hof van Delft een Cultuurhelden-school. Er is een pilot gestart in klas 3. Samen met de adviseur van Cultuurhelden worden onderwerpen uit het lesprogramma van allerlei vakken gekoppeld aan culturele en kunstzinnige activiteiten. De eerste activiteit die georganiseerd gaat worden is rondom de werkweek van de leerlingen in mei. Leerlingen gaan dan - tijdens en na de reis - een spoken word-worskhop doen met als thema: 'op reis gaan'.


Judith van den Berg, adviseur bij DOK Cultuurhelden, is enthousiast over de pilot op het CLD Hof van Delft. Zij zegt: 'Cultuurhelden werkt op scholen toe naar een blijvende verandering. Arjenne en Jochem gaven aan dat ze op zoek zijn naar samenhang in de cultuureducatie op school. Geen losse flodders, maar activiteiten die samenhangen met wat er al gebeurt op school. Ik ben blij dat we de pilot gestart zijn: cultuureducatie draagt bij aan de brede ontwikkeling van leerlingen en aan hun creatief vermogen. Dat is belangrijk voor het hele onderwijs, dus ook voor het voortgezet onderwijs!'

meer over Cultuurhelden