Pilot DOK met Cultuurhuis

Gepubliceerd op: 17 april 2024 10:41

Werken aan kansengelijkheid door binnenschoolse met buitenschoolse activiteiten te verbinden.

Hoe breng je kinderen voor wie dat minder vanzelfsprekend is in aanraking met kunstlessen in de vrije tijd? Die vraag stelde Angela Kok zich in het kader van DOK Cultuurhelden. Er borrelde een idee op: ‘Als we nou eens een paar leuke gratis theaterlessen aanbieden na school, maar wel op de school zelf. Dat is een vertrouwde plek. Zouden kinderen dan op eigen initiatief meedoen? En zouden ze na een serie lessen (na school, op school) doorstromen naar theaterlessen van dezelfde docent buiten school in de wijk in het Cultuurhuis?’

Naschoolse activiteiten

Angela organiseerde een pilot, die in 2022 en 2023 is uitgevoerd op drie scholen in Delft West: de Rembrandtschool, de Dalton Eglantier Buiten en de Titus Brandsmaschool. Op deze scholen werden gratis naschoolse theaterlessen aangeboden aan leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8. Deze lessen werden gegeven door de theaterdocent die ook de gratis theaterlessen bij het Cultuurhuis in de wijk verzorgt. Voordat de naschoolse theaterlessen startten, gaf theaterjuf Suzanne wervingslessen onder schooltijd in de groepen 5, 6, 7 en 8. Die wervingslessen zorgden voor veel enthousiasme, de groepen zaten snel vol. Eigenlijk té vol! Juf Suzanne gaf op de drie verschillende scholen een serie van 6 theaterlessen, met een kleine eindpresentatie voor de ouders/verzorgers.

Wat goed uitkwam, is dat Angela niet alleen werkt voor DOK Cultuurhelden, maar ook voor het Cultuurhuis in Delft. Het Cultuurhuis is dichtbij de deelnemende scholen, en het doel van deze instelling is om de passieve en actieve deelname van wijkbewoners aan cultuur te vergroten. De theaterlessen van juf Suzanne bij het Cultuurhuis zijn kosteloos. Angela had als verbinder contact met de scholen en met theaterjuf Suzanne. Bij de eindpresentaties voor ouders/verzorgers liet Angela ook een filmpje zien van het Cultuurhuis. Zo werd geprobeerd om een doorstroom naar buitenschoolse theaterlessen tot stand te brengen.

Leerpunten en nieuwe vragen

Dit onderzoek zorgde voor interessante informatie, maar ook voor nieuwe vragen.

  • De leerlingen waren erg enthousiast over de theaterlessen op school. Er wilden meer leerlingen meedoen dan dat er plek was. Toch was er weinig doorstroom naar de theaterlessen in het Cultuurhuis: slechts 1 leerling is meteen na de lessen begonnen bij juf Suzanne in het Cultuurhuis. Waarom was er zo weinig doorstroom? De kosten en reistijd kunnen het probleem niet geweest zijn, want het was gratis en ‘om de hoek’.
  • Twee van de scholen die meededen liggen naast elkaar. De leerlingen van de ene school mochten meedoen op de andere school. Verwacht werd dat de leerlingen van deze twee scholen zouden mixen (het eerste jaar op de Dalton en het tweede jaar op de Titus). Dat gebeurde niet. Leerlingen deden mee aan een lessenserie op hun eigen school. Het aanbieden van theaterlessen op een plek buiten de eigen school blijkt een drempel te zijn. Waarom? En kunnen we die drempels wegnemen en hoe?
  • De wervingslessen zorgden voor enthousiaste en nieuwsgierige leerlingen. Conclusie is dat bij een serie kunstlessen zo’n kennismakingsles een essentieel onderdeel is. Een kennismakingsles verlaagt de drempel omdat de kinderen kunnen kennismaken met de kunstdocent (veiligheid) en met de inhoud van de les die toch vaak nieuw is. Onbekend maakt onbemind.

Deze pilot is de opstap geweest naar een nieuw en groter onderzoek, Cultuureducatie van Binnen naar Buiten. Dit onderzoek van DOK Kunst- en cultuureducatie onder begeleiding van onderzoeker en cultuurwetenschapper Fianne Konings wordt op dit moment afgerond. Hierover binnenkort meer!

Meer over Cultuurhelden