Student in de klas editie 2022

Gepubliceerd op: 9 november 2022 11:36

In de week van 31 oktober t/m 4 november vond de vijfde editie van het project ‘Student in de Klas’ plaats. Student in de Klas is een samenwerkingsproject van de Willem de Kooning Academie (WdKA), DOK Delft Cultuurhelden, CKC & partners Zoetermeer en Westland Cultuurweb.

Tijdens deze projectweek ontwikkelen tweedejaarsstudenten van de docentenopleiding beeldend van de Willem de Kooning Academie een les voor een basisschool in Delft, Zoetermeer of het Westland, en voeren de les uit. De scholen bedenken een uitgangspunt voor de les, bijvoorbeeld een les passend bij een overkoepelend thema of een specifieke techniek, of een les die aansluit bij thema’s (van een lesmethode). Ieder studentenkoppel wordt begeleid door een kunstvakdocent. In Delft zijn dat kunstvakdocenten die werken voor het project Cultuurhelden. Een studentenkoppel geeft op één basisschool dezelfde les aan drie verschillende groepen, zodat de lesinhoud en de pedagogische en didactische vaardigheden steeds verder aangescherpt en verbeterd kunnen worden.

Onderzoeken

Kunstvakdocent Marieke Thiescheffer begeleidde studenten Dara en Emma. Ze werkten op de Titus Brandsmaschool rond het thema ‘Iets teruggeven aan de natuur’. Ze hadden een pakkende introductie, waarbij ze helemaal onder de klei binnenkwamen en vertelden dat de klei uit de natuur komt. En wat kun je nu maken van klei dat de natuur helpt? De ene groep kwam sneller los dan de andere, de studenten oefenden met het stellen van open vragen en stimuleerden de leerlingen om het materiaal en hun ideeën te onderzoeken. Een voerbakje of waterbakje, insectenhotel, vogelhuisje, een bloemenvaas met bloemen voor bijen, een godin die de natuur helpt groeien of een mooie compostbak: de ideeën ontstonden gaandeweg tijdens het werken met de klei. Studenten Britt en Sofie lieten leerlingen op de Freinetschool werken aan een gesamtkunstwerk: een totempaal van de klas. Ze werden begeleid door kunstvakdocent Marte Vissers, die verrast was door de stevige uitstraling van de studenten en de vrolijke les. Op de Bonte Pael en de Regenboogschool was begeleider Judith van den Berg onder de indruk van de les van Vera en Demeny, waarin een duurzame stad werd gebouwd van afval.

Leerzaam en inspirerend

Het was een leerzame leservaring voor de studenten, waaruit inspirerende kunstlessen ontstonden. Een van de juffen verwoordde dit naar de leerlingen: ‘Wat boffen jullie zeg, dat je dit hebt mogen meemaken!’ De betrokken leerkrachten observeerden en gaven feedback. Voor de scholen, de studenten en de kunstvakdocenten van Cultuurhelden is dit een inspirerend samenwerkingsproject. Op naar de volgende editie, in november 2023!

Wil jouw school volgend jaar graag een studentenkoppel ontvangen en zich laten verrassen door een geweldige kunstles? Neem dan contact op met adviseur Judith van den Berg van Cultuurhelden: j.vandenberg@dok.info.

meer over Cultuurhelden