Terugblik op succesvol webinar DOK Cultuurhelden: De leerling is de leerlijn.

Gepubliceerd op: 25 oktober 2023 13:14

Dinsdag 10 oktober gaven Fianne Konings en Astrid Rass (beiden specialist cultuureducatie) een webinar voor kunstdocenten, leerkrachten en kunsteducatie medewerkers. De vraag waar Fianne en Astrid op ingingen: Hoe kun je kunstlessen laten aansluiten bij de leerlingen?

Fianne en Astrid zijn ervan overtuigd dat leerlingen pas echt nieuwe ervaringen kunnen aangaan als ze die kunnen koppelen aan iets dat ze al kennen. En daarvoor moet je dus iets van de leerlingen weten.

Wie zijn de leerlingen? Hoe oud zijn ze? Wat houdt hen bezig? Wat weten ze? Wat kunnen ze al wel, en wat nog niet? En hoe gebruik je die kennis? Wat wil jij als leerkracht of kunstdocent de leerling meegeven? Op al deze vragen werd uitgebreid ingegaan, door uitwisseling van ervaringen en door deelnemers samen aan het werk te zetten met een praktische oefening: de deelnemers (16 kunstdocenten, leerkrachten en medewerkers kunsteducatie) hebben geoefend met het openen en verkennen van de geheugenbibliotheken van leerlingen. Ze leerden om op zo’n geheugenbibliotheek aan te sluiten met een eigen kunstles.

Extra leuk: ze bouwden die eigen lessen met het pasgeleden herziene lesmodel van Cultuurhelden! (het lesmodel is een stappenplan voor het maken van een kunstles) Het gebruik van het lesmodel beviel heel goed, begrepen we uit opmerkingen als ‘Oh wat handig, deze stappen!’ Voor het eerst is er ook een toelichting, die uitgebreid ingaat op de begrippen geheugenbibliotheek, lesonderwerp en lesdoelen. Nieuwsgierig? Bekijk hier het lesmodel en de toelichting.

'Ik heb een andere kijk gekregen op hoe een les tot stand kan komen. Met name door de benaderingen vanuit de vragen aan de leerlingen.’

‘Het geeft me handvatten en tegelijkertijd wil ik er graag meer mee doen om te oefenen met anderen.’

‘Inspirerende en fijne structuur in vragen naar leerlingen.’

‘Heel veel openingen gevonden om lessen te verzinnen. Ik ben zeker van plan dit in te gaan zetten.’

De theorie van waaruit Fianne en Astrid werken is de cultuurtheorie van Barend van Heusden. (zie ‘Cultuur2. Basis voor cultuuronderwijs’)

Over Cultuurhelden

Cultuurhelden is de Delftse uitvoerder van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en wordt gefinancierd door het Fonds voor Cultuurparticipatie en de Gemeente Delft.