Vereniging CultuurProfielScholen (VCPS) verwelkomt De Bonte Pael en De Regenboog!

Gepubliceerd op: 16 juni 2023 11:06

Delft heeft er sinds mei 2023 twee CultuurProfielScholen bij! De afgevaardigden van de VCPS waren onder de indruk van de betrokkenheid en creativiteit van de leerlingen en de teams.

Op de foto, van links naar rechts: Paula Hoonhout (voorzitter van de VCPS), en ICC-ers Esther de Vries en Ileen van Es

VCPS

De Vereniging CultuurProfielScholen, dat is een hele mond vol. Wat is dat voor vereniging? De VCPS is een landelijke vereniging voor én door scholen. Er zijn zelfs twee verenigingen: een voor PO en een voor VO. Vandaar de afkorting VCPS PO. De CultuurProfielScholen vinden dat kunst en cultuur onmisbaar is voor de ontwikkeling van jonge mensen. Ze willen samen leren, onderzoeken en uitwisselen. Spoileralert (eigenlijk in de titel al verklapt): de Delftse basisscholen De Bonte Pael en De Regenboog zijn nu ook CultuurProfielScholen! Maar waarom, en hoe ging dat dan?

Bonte Pael en Regenboog

De Bonte Pael en De Regenboog zijn op weg om één school te worden met een sterk cultuurprofiel. Dat cultuurprofiel is er nu al. In 2017 hebben de schoolteams meegedaan aan een inspiratiesessie van de Vrijdenkers. Ze leerden toen dat jonge kinderen heel makkelijk kunnen fantaseren, en dat ze kunnen denken in veel verschillende mogelijkheden. Ze leerden ook dat het vermogen tot fantaseren en vrijuit denken afneemt als die kinderen naar school gaan. De scholen besloten dat ze sterk wilden inzetten op kunst en cultuur op school, zodat fantaseren en vrij denken juist de ruimte zouden krijgen. Via Cultuurhelden zijn twee icc-ers (interne cultuurcoördinatoren) opgeleid: Esther de Vries en Ileen van Es. Zij zijn leerkracht en hebben daarnaast extra uren voor het organiseren van alles rond cultuur op de scholen. Naast de deelname aan Cultuurhelden doen de scholen ook mee met het Klik-programma en met Cultuurmenu (Den Haag). Voor de lessen beeldend en drama in de klas hebben ze gekozen voor de methode ‘Creëer en leer’.

De wens: lid worden van de VCPS

PO De Bonte Pael en De Regenboog willen dat sterke cultuurprofiel uitstralen, en wisselen daarom graag ervaringen uit met andere scholen die zich ook zo sterk op cultuur richten. Dat is nou net wat de bedoeling is van de VCPS PO! Een bordje bij de deur laat zien dat je CultuurProfielSchool bent. Er zijn regelmatig ‘meet-ups’, bijeenkomsten van scholen die lid zijn. Daar wordt volop uitgewisseld hoe het gaat, wat is uitgeprobeerd en wat wordt nagestreefd. Ook zijn er onlinebijeenkomsten en kun je een mede-CultuurProfielSchool bezoeken om te kijken hoe zij dingen doen. Lid worden van de VCPS vraagt overigens wel iets van een school. Je stuurt de vereniging o.a. een activiteitenplan, een ambitiebrief, een financieel overzicht... Na ontvangst van alle documenten komt de VCPS PO op bezoek.

Het bezoek

Maandag 15 mei 2023 was het zover: een groep afgevaardigden van de VCPS PO kwam bij beide scholen langs. Leerlingen verzorgden een rondleiding door de scholen. De afgevaardigden bekeken mooie maaksels uit de beeldende lessen. Bijvoorbeeld zelfportretten van de leerlingen, spelend op het schoolplein, gemaakt van papier-maché. Die portretten waren gekoppeld aan het thema ‘menselijk lichaam’. En er was een wand met versierde naambordjes voor mensen die er niet meer zijn - elke leerling had een eigen verhaal over iemand die niet meer leeft. Soms was dat bijvoorbeeld iemand als Anne Frank, soms een eigen familielid. Ook zagen ze probeersels van het maken van monogrammen. Geknipte letters waarmee geoefend was, vormden bij elkaar op een groot vel een soort gezamenlijk kunstwerk. De afgevaardigden van de VCPS waren onder de indruk. Ze zagen betrokken leerlingen, een aanpak die zich op het hele proces richt, en enthousiaste teams. De scholen waren dus van harte welkom als lid van de VCPS. Gefeliciteerd!

En nu?

Het VCPS PO-bordje komt zo snel mogelijk aan de gevels van beide locaties. De scholen zijn welkom bij de meet-ups en andere bijeenkomsten van de VCPS, en kunnen daar ook zelf onderwerpen inbrengen die ze graag bespreken. En ze hebben in hun activiteitenplan precies omschreven hoe ze nog verder willen groeien als CultuurProfielSchool. Daarnaast blijven de scholen ook Cultuurheldschool. Hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar? Cultuurhelden ondersteunt scholen met hun cultuurbeleid, via trainingen voor leerkrachten en activiteiten voor leerlingen. De VCPS PO bestaat uit scholen die onderling ervaringen uitwisselen en elkaar op die manier inspireren en verrijken.

Wil je meer weten?

De VCPS PO heeft op haar website uitgebreide informatie over wat zij doet, en er is natuurlijk ook contactinformatie te vinden. Bij De Bonte Pael en De Regenboog zijn Esther en Ileen altijd bereid om te vertellen over hun ervaringen met het lidmaatschap van de VCPS. De VCPS PO bestaat van de contributie van de leden en vraagt momenteel een bijdrage van 2,- per leerling per jaar.

En wil je meer weten over Cultuurhelden? Neem dan contact op met projectleider Janneke Baken via j.baken@dok.info.

Cultuurhelden is de Delftse uitvoerder van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en wordt gefinancierd door het Fonds voor Cultuurparticipatie en de Gemeente Delft.

meer over cultuurhelden