Delftse leerkrachten behalen landelijk cultuurcertificaat

Gepubliceerd op: 21 april 2022 10:20

Negen leerkrachten van Delftse basisscholen zijn dinsdag Interne Cultuurcoördinator geworden. In het Rietveldtheater kregen zij hun certificaat uitgereikt. De nieuwe cultuurcoördinatoren zijn de spil voor goed cultuuronderwijs voor ieder kind. Zij maken en houden leerkrachten op hun school enthousiast voor cultuur en creativiteit in de klas en zijn de verbindende schakel tussen school en de culturele omgeving.

De cursus, onderdeel van het programma Cultuurhelden van DOK, werd voor de eerste keer georganiseerd en was een groot succes. In acht bijeenkomsten kregen de enthousiaste leerkrachten praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis waarmee ze het cultuuronderwijs op hun school optimaal vorm kunnen geven. Tijdens de cursus hebben ze een cultuurplan voor hun eigen school gemaakt, gewerkt aan meer draagvlak voor cultuureducatie en aan hun eigen competenties als cultuurcoördinator.  

Aan de slag met cultuureducatie op school

Ileen en Esther, leerkrachten groep 4 van basisschool de Bonte Parel, waren deelnemer aan de cursus. Esther: 'Toen er een verzoek vanuit onze directie kwam wie wilde deelnemen aan de cursus, reageerden Ileen en ik meteen. We wilden graag meedoen omdat we een passie voor kunst en cultuur hebben.'

Esther en Ileen leerden veel van de cursus. Ileen: 'De cursus was heel duidelijk en inspirerend opgezet en we hebben veel geleerd over het belang van cultuureducatie en hoe we een team daarin kunnen meenemen. Ook de uitwisseling met andere scholen was heel inspirerend. We kijken ernaar uit om cultuureducatie steeds meer te laten leven in onze school en willen dat het creatieve proces van de leerlingen meer centraal komt te staan.'  

Inschrijving nieuwe cursus gestart

Ben je leerkracht in het primair onderwijs in Delft en wil je cultuureducatie een vaste plek op jouw basisschool geven? Schrijf je dan nu in voor de nieuwe cursus Interne Cultuurcoördinator, die schooljaar 2023-2024 van start gaat. Meer informatie vind je op dok.info/educatie/cultuurhelden/cursus-interne-cultuurcoordinator. Daar kun je je ook inschrijven.

De cursus is onderdeel van het programma Cultuurhelden van DOK. Cultuurhelden is ervan overtuigd dat kunst- en cultuureducatie bijdraagt aan de brede ontwikkeling van kinderen en aan de ontwikkeling van hun creatief vermogen. Daarom geeft Cultuurhelden, samen met scholen, kunstvakdocenten en culturele partners, kunst- en cultuureducatie een duurzame plek in het basisonderwijs.

De cursus Interne Cultuurcoördinator en het programma Cultuurhelden worden mogelijk gemaakt met financiële steun van de gemeente Delft en het Fonds voor Cultuurparticipatie.

meer over Cultuurhelden