vindplaatsen

Een Vindplaats is een moderne en knus ingerichte schoolbibliotheek van DOK en biedt Delftse basisscholen ondersteuning bij het vergroten van de taalontwikkeling van kinderen. Bevorderen van het leesplezier en de leesmotivatie is daarbij het belangrijkste. Inmiddels hebben elf scholen een Vindplaats.

Meer dan een schoolbibliotheek
Een Vindplaats is niet alleen een plek waar kinderen boeken kunnen lenen en lezen. DOK biedt wekelijks ondersteunende taalactiviteiten in de vorm van theaterlezen, interactief voorlezen en begrijpend lezen. De collectie is op maat gemaakt en past bij de wensen van de school. Omdat DOK de boeken beheert, kan de collectie regelmatig wisselen en worden aangevuld. Zo is er voor ieder kind altijd een leuk boek te vinden.

Leescoaches
DOK werkt in de Vindplaats samen met leescoaches, dat zijn ouders van leerlingen of andere vrijwilligers. Zij ontvangen een training van DOK om kinderen te kunnen helpen bij het zoeken van een mooi boek, bij het uitlenen of om de medewerker van DOK te ondersteunen bij de activiteiten in de Vindplaats.

contact

Ben je benieuwd wat DOK voor jouw school kan betekenen? Lees meer over DOK op School of neem contact op met Claire van Eijck via c.vaneijck@dok.info.

subsidie voor OAB

Voor onderwijsachterstandscholen (OAB) wordt een Vindplaats gesubsidieerd vanuit de gemeente, andere scholen financieren een Vindplaats zelf.

De pilot voor de realisatie van de eerste Vindplaats in de Horizon is medegefinancierd door Fonds 1818. Buitenhof Buurteuro’s steunde de voorleesactiviteiten in deze Vindplaats op voordracht van een bewoner uit de wijk.